Opäť je tu zmena času zo zimného na letný. V nedeľu 31. marca si hodinky posunieme z dvoch hodín na tri. Europarlament dnes rozhodol, že naposledy by sa tak malo stať v roku 2021.

Za ukončenie striedania zimného a letného času v Európskej únii počnúc rokom 2021, ktoré napokon navrhla Európska komisia hlasovalo 410 poslancov zo 751 členov parlamentu. Proti bolo 192 poslancov. Nasledovať bude rokovanie s Radou EÚ, ktorú tvoria členské štáty. 

Celoeurópsky prieskum v septembri 2018 skončil tým, že 84 percent hlasujúcich si želá ukončenie striedania času. Plánovalo sa, že do apríla 2019 sa má členský štát rozhodnúť, či si ponechá stály letný alebo zimný čas.

Zmena času naposledy v roku 2021, môže však dôjsť k prieťahom

Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch prišiel s najnovším návrhom, že v krajinách, kde sa rozhodnú pre letný čas, má dôjsť  k poslednej zmene v marci 2021. V krajinách, kde si zvolia zimný čas, naposledy príde k posunu v októbri 2021.

Štáty EÚ majú zavedenie času koordinovať medzi sebou. V prípade, že by hrozilo, že rozhodnutia členských krajín zasiahnu do fungovania vnútorného trhu EÚ, eurokomisia môže predložiť návrh odložiť dátum uplatňovania smernice o rok a predložiť vo vzniknutom časovom priestore nový návrh. 

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972