Connect with us

Aktuality

Zlikvidujú piešťanské letisko?

Published

on

Letisko Piešťany čelí v týchto týždňoch najťažšej kríze vo svojej histórii a momentálne len ťažko povedať či ju ustojí. Podľa aktuálnych informácií predstavenstvo Letiska Piešťany na čele so županom Tiborom Mikušom zvoláva na 29. novembra rokovanie  valného zhromaždenia, kde sú na programe body týkajúce sa likvidácie letiska. Letisko vygenerovalo za uplynulé roky dlh takmer 1 800 000 eur, jeho najväčšiu časť, približne 600 000 eur, tvoria nevyplatené odmeny členov predstavenstva a dozornej rady. Otázka letiska rezonovala v stredu 9. novembra na zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, pričom počas interpelácií padli aj tvrdšie vyjadrenia.

IMG_7617_resize

Téme letiska sa venovalo už piešťanské mestské zastupiteľstvo koncom októbra, kde otázky o aktuálnej situácii položil poslanec Michal Fiala. Bývalý primátor Piešťan Remo Cicutto, ktorý je predsedom dozornej rady tu pomenoval vážnu situáciu letiska, keď mu chýba finančná hotovosť. Už o pár dní bola akcionárom doručená pozvánka na valné zhromaždenie, na ktorom by mali vlastníci rozhodnúť o likvidácii spoločnosti. Tak znie návrh programu vychádzajúci z predstavenstva pod vedením Tibora Mikuša. Na to, aby sa mohla likvidácia uskutočniť museli by za hlasovať Tibor Mikuš, zástupca Trnavského samosprávneho kraja a zástupca štátu, keďže primátor Piešťan Miloš Tamajka sa už nechal počuť, že s likvidáciou nebude súhlasiť. Na schválenie likvidácie je potrebné aby za ňu hlasovali akcionári s viac ako 2/3 všetkých akcií. Aktuálne rozdelenie akcionárskej štruktúry je Trnavský samosprávny kraj 59,31- percent, Mesto Piešťany 20,04 % akcií a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vlastní 20,65 percent akcií.

„Letisko Piešťany generuje stratu už celých 10 rokov. Za tento čas sa vyšplhala až do výšky 1,7 milióna eur. Z týchto peňazí dlhuje až takmer 600 tisíc na nevyplatených odmenách pre členov predstavenstva a dozornej rady. Tento dlh stále narastá. Dvaja z troch členov predstavenstva majú mesačne poberať odmenu vo výške 700 eur, každý z troch členov dozornej rady sumu 550 eur. V minulosti boli odmeny ešte oveľa vyššie. Ešte na začiatku roka 2007 si predseda Predstavenstva nárokoval sumu takmer 1500 eur, člen predstavenstva viac ako 1300 eur, predseda dozornej rady viac ako 1100 eur, ostatní členovia dozornej rady okolo 1 000 eur. Navyše mal každý z nich nárok na 8-mesačné odstupné,“ uvádza v informáciách na stránke Mesta Piešťany hovorkyňa Eva Bereczová.

Na Zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja v stredu 9. novembra vystúpil poslanec za piešťanský okres Peter Ottinger, ktorý položil predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi  dve otázky za zamestnancov letiska.

„Pán predseda prečo ste si bral Letisko Piešťany v čase, keď iné kraje a mestá letiská vracali štátu a pritom už v tom čase ste vedeli, že letisko nebudete môcť dotovať? Naozaj ste si ho nebrali s cieľom jeho likvidácie v budúcnosti, keď nastane vhodná chvíľa? Môžete mi jasne vysvetliť, čo sa stane so všetkými pozemkami Letiska Piešťany, ktorých je viac ako 100 hektárov po likvidácii letiska a kto určí likvidátora?“ pýtal sa P. Ottinger.

IMG_0954

Predseda TTSK v reakcii povedal, že veril v rozvoj letiska. Podľa neho sa ešte minulý rok situácia vyvíjala dobre, keď stúpal objem prepravených osôb aj objem carga.  Ďalej župan otočil tému smerom k Mestu Piešťany: „Mesto Piešťany neurobilo absolútne nič vo vzťahu k letisku, ani personálne, vyzval som pána primátora v prítomnosti svedkov, aby sa postavil čelom k problematike a aby prijal miesto v orgánoch v zastupiteľstve. Odpoveď som nedostal. Oslovil som niekoľko krát pána primátora aj s požiadavkou na kapitalizáciu aj s požiadavkou, aby sa mesto zachovalo k letisku tak ako povedzme Košice, keď znížilo daň za pozemky. Odpoveď som nedostal. Ani neviem o tom, že by Mesto Piešťany pomohlo s niečím čo sa týka zvýšenia obratu, teda nachádzaním zákazníkov a samozrejme jediná reakcia, ktorá prišla od Mesta Piešťany bola, že vyrúbilo penále za nezaplatenú daň za pozemky za roky 2015 a 2016.“

„Musím na to reagovať, pretože ste perfektný demagóg, keď ste povedal, že Mesto Piešťany nereagovalo. Mesto Piešťany na mestskom zastupiteľstve schválilo nominantov do predstavenstva aj do dozornej rady. Na valnom zhromaždení boli títo nominanti navrhnutí, avšak vy ako najväčší akcionár ste ich neakceptoval. Jediné čo ste povedal, že primátor je tá jediná osoba, s ktorou môžete rokovať. Neakceptoval ste kroky, ktoré boli predložené valnému zhromaždeniu,“ reagoval na zastupiteľstve poslanec TTSK a primátor Miloš Tamajka.

Podľa jeho slov nemajú byť v predstavenstve politický nominanti, ale odborníci. Mesto Piešťany navrhovalo do predstavenstva ekonóma s praxou v letectve a do dozornej rady viceprimátora Michala Hyneka.

IMG_7717_resize

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany riešilo nezaplatenú daň z nehnuteľností, ktorú letisko neplatilo od roku 2010, už viac ráz, naposledy v máji.  Poslanci rozhodli, že si uplatnia záložné právo na pozemky zapísané na liste vlastníctva 7527 na parcelách číslo 12202/27 o výmere 13 432 metrov štvorcových a 12202/108 o výmere 11 856 metrov štvorcových, čím by sa anuloval dlh voči mestu.

Piešťany žiadali v súvislosti s oddlžením už vlani od vedenia spoločnosti prípravu ozdravného plánu. Keďže vedenie letiska nespracovalo takýto materiál, ale predložilo len podnikateľský plán s náčrtmi vízií letiska, nechalo si mesto vypracovať správu Posúdenie ekonomického stavu Letiska Piešťany, a. s., ktorej autorom bol Antonín Kazda pôsobiaci na Žilinskej univerzite a venujúci sa problematike navrhovania a prevádzky letísk. Letisko Piešťany malo podľa jeho správy viaceré možnosti ako ušetriť veľké finančné prostriedky, medzi nimi je zníženie odmien predstavenstvu spoločnosti, dane z nehnuteľnosti,  či počtu zamestnancov.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka následne v auguste tohto roka, žiadal o zvolania valného zhromaždenia, kde by sa riešila otázka konsolidácie ekonomického stavu letiska. Do dnešného dňa podľa jeho vyjadrenia nedostal odpoveď a valné zhromaždenie zvolané nebolo, ale namiesto toho bolo na koniec novembra zvolané valné zhromaždenie, ktoré by malo riešiť likvidáciu.

V rámci nej by mali byť vyriešené záväzky letiska v celkovej hodnote takmer 1,8  milióna, pričom majetok letiska má hodnotu cez 22 miliónov eur.  Podľa dostupných informácií dlží letisko najvyššiu čiastku cez 600-tisíc eur orgánom spoločnosti, predstavenstvu a dozornej rade, na nevyplatených odmenách. Druhou najvyššou sumou je nezaplatená daň z nehnuteľností voči Mestu Piešťany od roku 2010 v sume cez 500-tisíc eur. Letisko dlží aj členovi dozornej rady, JUDr. Petrovi Sopkovi, ktorý mu v od minulého roka požičal viac ráz prostriedky ako fyzická osoba v celkovej sume cez 300-tisíc eur. Prima banke dlží spoločnosť 200-tisíc a zamestnancom a ďalším spoločnostiam, medzi nimi aj Advokátskej kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál za právne služby, spolu cez 100-tisíc eur.

-red/Zdroj: Letisko Piešťany, Mesto Piešťany, Zasadnutie TTSK/Foto: archív-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články