Keďže epidemiologická situácia na Slovensku nie je zrovna priaznivá, tento rok si živý betlehem pri kostole sv. Štefana v Piešťanoch nebudete môcť pozrieť. O vianočné potešenie však neprídete. Od včera zdobí priestor medzi kostolom a farou ručne maľovaný betlehem určený predovšetkým deťom. Za jeho realizáciou stojí Materské centrum Úsmev.

V betleheme nájdete postavy takmer v životnej veľkosti. Okrem svätej rodiny a malého Ježiška sú jeho súčasťou aj anjeli, traja králi, malý i starý pastier a zvieratá. „Nevedeli sme, aká bude tento rok na Vianoce situácia, preto sme sa rozhodli zrealizovať namiesto už tradičného živého betlehemu, takýto maľovaný. Chceme tak napriek pandémii priniesť radosť a potešenie do života. Verím, že každý kto prejde okolo sa poteší pohľadom a rovnako  ľudia, ktorí budú vidieť len fotografie a pripomenieme si tak podstatu Vianoc,“ hovorí Marcela Vrbová z materského centra.

Zrealizovať betlehem stálo hodiny práce. Za výtvarnou a vizuálnou stránkou projektu  je, ako pri všetkých projektoch Úsmevu, Dáša Dzurechová. Pripravila návrhy a detaily realizácie, pričom sama strávila množstvo času maľovaním   postáv betlehemu. So samotnou výrobou domčeka a inštaláciou pomáhalo množstvo ďalších dobrovoľníkov vrátane farára Branislava Popelku.

Ten na margo situácie hovorí: „Počas posledných mesiacov musíme dodržiavať odstup, máme dištančné vzdelávanie a naučili sme sa pracovať z domu. Je to každodennosť bez reálnej prítomnosti kolegov, spolužiakov, bez častých návštev priateľov a príbuzných. Zdržiavame sa objatí a stisku rúk, či pohladenia. Zrazu si uvedomujeme, ako je vzácne byť si blízky. A ako nám to chýba. Ježiš svojim narodením i celým životom je pre nás zjavením Božej blízkosti,“ a dodáva, „prajem nám, aby sa nám s jeho pomocou podarilo i v súčasnej ťažkej dobe zostávať blízkymi a blížnymi ľuďom okolo seba.“

Súčasťou prípravy detí na blížiace sa Vianoce bola i aktivita detí z Cirkevnej spojenej školy a farnosti počas ranných rorátnych sv. omší. Deti sa Jezuliatku v jasličkách rozhodli priniesť svoje dary, nie však v materiálnej podobe, ale v dobrých skutkoch, či sebazáporoch, aby sa stali lepšími. Tie potom anonymne spísali  a sú časťou betlehemu.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972