Hoci počasie v na Štedrý deň nebolo vianočné a fúkal studený vietor, množstvo ľudí sa prišlo pozrieť na živý betlehem, ktorý po druhý raz pripravili farníci z kostola sv. Štefana v Piešťanoch. Krátkym hraným pásmom priblížili udalosti ktoré sprevádzali narodenie Ježiša Krista. Malému Jezuliatku sa prišli pokloniť anjeli, pastieri, ale i traja mudrci.

Okrem nich prišli za malým dieťaťom do maštale aj deti z Cirkevnej spojenej školy, ktoré mu pripravovali dar v podobe modlitieb, či dobrých skutkov počas celého adventu.

Deti sa rovnako zúčastňovali ranných rorátnych omší a museli sa veru občas prekonávať, aby nechali tepu vyhriatu posteľ, ale zvládli to a prišli s lampášikmi, aby si postupne rozsvecovali na ceste za malým Ježiškom.

Aktivity pred Vianocami podporovali svojimi skutkami i mamy a staré mamy, ktoré pripravovali počas celého adventu spoločné raňajky pre deti po rorátoch. Aj tie sa prišli pokloniť k živému betlehemu. Doplnili ich otcovia, ktorí sa v čase adventu modlili špeciálne za rodiny na spoločných stretnutiach „modlitbách otcov“.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972