Mesto Piešťany na svojich webových stránkach zverejnilo informácie ohľadom termínu podávania žiadostí o prijatie do materských škôl. Na základe dohody radnice s riaditeľkami bol určený termín od 24. do 28. apríla v čase od 10.00 do 16.30 hodiny. Uvedené dátumy platia pre materské školy Staničná, Valová, Ružová, 8. mája, E. F. Scherera a ich elokovaných pracovísk. Riaditeľka spolu s termínom a miestom zverejní na dostupnom mieste podmienky prijímania detí.

Hlavnou podmienkou je, že materské školy uprednostnia deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia vek 5 rokov a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy. Formulár žiadosti o prijatie si môžete stiahnuť tu.školky-red/Zdroj a grafika: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972