Žiaci Základnej školy Banka sa zapojili do projektu Záchrana som Ja, ktorý organizovala Falck nezisková organizácia a nadácia Allianz. Do druhého ročníka sa zapojilo vyše 370 škôl z celého Slovenka, kedy z nich porota vybrala 50 škôl. Jednou z cien pre školu bol automatický defibrilátor.

Úspešnými výhercami sa stali žiaci II.A, pod vedením učiteľky Mgr. Ivety Špirkovej, ktorí vytvorili kufrík prvej pomoci, v ktorom boli básničky, krátke príbehy a ilustrácie na témy prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Cenami pre víťazov bol automatický externý defibrilátor AED pre školu, zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.


Základná škola Banka

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972