Dočasné premostenie Váhu slúžilo päť týždňov. Obyvatelia Vážskej ulice sa sťažovali na jeho hlučnosť, píše mestský kronikár.

pontonovy mostPohľad na dočasné premostenie, v pozadí Vážska ulica. Foto: Ján Galo (15. septembra 1991)

Obyvatelia Piešťan a okolitých obcí sa po dvoch desaťročiach musia pripraviť na úplnú uzávierku Krajinského mosta. Mala by začať na jar a trvať dva mesiace. Naposledy bola akákoľvek doprava z jediného cestného premostenia Váhu v našom meste vylúčená v roku 1991.

Súvisela s výstavbou križovatky Krajinskej cesty s priľahlými ulicami Nitrianska, Nálepkova a Vajanského, aj s následnou opravou mosta. Tá prebiehala v druhom polroku 1991.

„Od 16. septembra bola premávka cez Krajinský most prerušená. Most bol potom na 5 týždňov uzatvorený z dôvodu nutnej rekonštrukcie,“ píše mestský kronikár a dodáva: „Deň predtým, 15. septembra bola ukončená výstavba náhradného provizórneho mosta cez Váh.“

REKLAMA

Ten stál asi 600 metrov južne, medzi Veternou ulicou a Janka Alexyho na Banke. Postavili ho Cestné stavby Banská Bystrica a Železničné vojsko Spišská Nová Ves. Výstavbu financoval Cestný investičný útvar Bratislava a Mestský úrad Piešťany.

„Náhradný jednoprúdový ženijný most bol počas prevádzky nepríjemne hlučný najmä pre obyvateľstvo na Vážskej ulici,“ zaznamenal vtedajšie nálady obyvateľov kronikár.

Premávku cez Krajinský most obnovili 21. októbra 1991, keď vyhovel kontrolným skúškam. Podľa kroniky však projekt rekonštrukcie vtedy nepočítal s „potrebným rozšírením vozovky aspoň o 30 cm,“ preto po moste aj naďalej nemohli prechádzať dva oproti sebe idúce autobusy alebo nákladné autá.

Oprava Krajinského mosta bola vyvrcholením dva roky trvajúcich stavebných prác, počas ktorých vznikol podchod zo sídliska Floreát do centra a parkovisko na Nálepkovej. Taktiež bola rozšírená Nitrianska, aby vznikol lepší prístup do nikdy nedokončeného Domu služieb.

Križovatka na Krajinskej ceste bola otvorená 20. decembra 1991 a náklady na celý projekt si v tom roku vyžiadali 10,5 milióna Kčs. O rok skôr sa na stavbe preinvestovalo takmer 6 miliónov Kčs.

Zdroj: Kronika mesta Piešťany 1990-1992 Foto: Ján Galo

Viac historických fotografií z Piešťan nájdete na Piešťany-History

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972