Necelé tri roky od rekonštrukcie piešťanskej železničnej stanice, sa cestujúci sťažujú na neporiadok. Na svojom blogu naň upozornil aj novinár Radoslav Augustín, ktorý píše o čoraz väčšom znečistení vstupnej brány do inak udržiavaného mesta.

MP 05-15-14 108955

„V skutočnosti na to, aby bola stanica v Piešťanoch pekná a čistá, stačí deň roboty niekoľkých ľudí, raz za čas,“ myslí si autor blogu. Podľa fotografií, ktoré zverejnil, to však vyzerá tak, že stanica nebola čistená už od rekonštrukcie – špinavé parapety aj zábradlie, pavučiny, stopy hmyzu na omietke…

Otázky ohľadom frekvencie upratovania budovy sme poslali e-mailom na Odbor komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR. „Čistiace a upratovacie práce sú vykonávané priebežne, sú organizované a vykonávané aj podľa rozkazu prednostu stanice,“ odpovedala Ivana Strmeňová. Železnice podľa jej slov postupujú na základe harmonogramu sanitácie. Ako často je upratovanie vykonávané, prípadne či sa uskutoční pred začiatkom kúpeľnej sezóny, sme sa však z jej odpovedí nedozvedeli.

Upratovať by mali zamestnanci železničnej stanice, na starosti pritom majú aj zastávku v Hornej Strede. Kontrolujú ich pracovníci poverení vedením stanice v Trnave.

„Ak sa tieto viditeľné prejavy nečistôt začnú hromadiť, od istého bodu sa k priestoru všetci začnú správať veľmi zle, odhadzovať odpadky na zem, pridávať ďalšie čarbanice,“ píše Radoslav Augustín.

Grafity sú na stanici problémom už od rekonštrukcie. Prvé sa objavili bezprostredne po jej dokončení. Aj preto boli podľa Ivany Strmeňovej čistené koncom roka 2011, v júni a v júli 2012, niektoré aj v priebehu minulého roka. „Grafity sme sa pokúsili odstrániť antigrafity roztokom.“ Pri niektorých sa to čiastočne podarilo, pri iných nie.

„Najvhodnejšie by bolo steny podchodu, ktoré majú len vápennú omietku, zamaľovať farbou. Pri opakovanom odstraňovaní grafity sa začala z obkladu stien odlepovať fólia, preto boli práce prerušené,“ konštatovala zástupkyňa ŽSR.

DOPLNENÉ (16. mája o 9.30 h) Po uverejnení článku nám Odbor komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR poslal nasledovné stanovisko (uvádzame ho v plnom znení):

Čistenie priestorov ŽST Piešťany vykonávajú robotník v doprave a dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati (dozorca).

V dennej zmene je vykonávané upratovanie suchou i mokrou cestou: zametanie a umývanie podláh, vysypávanie odpadkových košov vo vestibule a čakárne, zametanie a umývanie podlahy v podchode, vysypávanie odpadkových košov na nástupisku č. 2 robotníkom v doprave. Taktiež priestory okolo budovy a nástupisko č. 2 sú upratované (najmä zametané) denne.

V dennej zmene dozorca vykonáva upratovanie nástupiska č. 1 a trávnatej plochy pri 1. nástupisku, umývanie podláh výťahov a podchodu.

V nočnej zmene dozorca vykonáva umývanie podláh, vysypávanie odpadkových košov vo vestibule a v čakárni, zametanie (v prípade potreby umývanie) podchodu a vysypávanie odpadkových košov na nástupiskách 1 a 2, v prípade potreby čistenie nástupísk.

Sklá vo vestibule sú čistené 1x týždenne – vykonáva robotník v doprave, okná miestností sú umývané 2x ročne.

V dobe neprítomnosti robotníka v doprave preberá jeho povinnosti dozorca.

Dozorca dopravne vykonáva aj upratovanie na zastávke Horná Streda a čistenie a mazanie 2 výhybiek vo výhybni Horná Streda.

Smernica na vykonávanie čistiacich a upratovacích prác bola konkretizovaná aj Rozkazom prednostu stanice č.135/2013.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972