Od nedele 10. decembra 2017 začína platiť nový grafikon železničnej verejnej dopravy. Zmeny sa dotknú tiež spojov, ktoré zastavujú v Piešťanoch. Železnice momentálne rokujú aj  o zhustení spojenia na trati Bratislava Žilina, takže od ďalšej zmeny vo februári 2018 by už mohli vlaky z Piešťan odchádzať každú hodinu.

Základnou zmenou nového grafikonu verejnej dopravy (GVD) 2017/2018 je urýchlenie rýchlikov a IC vlakov na trati Bratislava – Žilina. „Toto urýchlenie pozitívne ovplyvnilo ukončenie stavebných prác na modernizácii úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá a Dolný Hričov – Žilina v roku 2017. Na týchto úsekoch už neboli pre GVD 2017/2018 zapracované prirážky k jazdným časom pre zníženú traťovú rýchlosť počas stavebných prác a zároveň bola na týchto úsekoch zvýšená traťová rýchlosť na 160 km/h. Okrem toho boli trasy vlakov R na trati Bratislava – Žilina – Košice a Bratislava – Žilina objednané pre nový GVD od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na rýchlosť 160 km/h. Cestovný čas vlakov osobnej dopravy v roku 2018 ale budú naďalej ovplyvňovať stavebné práce v ŽST Považská Bystrica, na úseku Považská Bystrica – Považská Teplá – Výhybňa Plevník – Drienové a predpokladané stavebné práce na úseku Poprad – Tatry – Svit – Lučivná , na ktoré v súčasnosti ŽSR realizujú súťaž na výber zhotoviteľa stavby,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR.

Od 10. decembra budú z Piešťan odchádzať rýchliky na Žilinu na namiesto 54 minúty danej hodiny v 58 minútu. V smere do Bratislavy sa odchod posúva o 5 minút skôr. Namiesto siedmej minúty v hodine budú odchádzať už druhej. Kompletný poriadok platný pre rok 2017/2018 na trati Bratislava, Žilina, Košice nájdete tu. Všetky cestovné poriadky železničnej verejnej dopravy sú k dispozícii na tejto stránke.

Pre stúpajúci záujem cestujúcich o železničnú dopravu, ktorú deklaruje ŽSR,  sa v súčasnosti prerokováva zahustenie vlakov diaľkovej dopravy na trati Bratislava – Žilina, čo by spolu s vlakmi Bratislava – Žilina – Košice vytváralo hodinové spojenie Bratislavy so Žilinou od 5.00 h do 20.00 h. V regionálnej doprave sa toto zahustenie pripravuje na trati Košice – Prešov, Senec – Bratislava – Nové Mesto – Bratislava – Petržalka a Trnava – Bratislava – Nové Mesto. Takéto zahustenie sa predpokladá od 1. a 2. zmeny GVD 2017/2018

Železnice Slovenskej republiky majú podpísané zmluvy o prístupe na železničnú infraštruktúru celkovo so 47 dopravcami, z toho osobných je 10, aktívni s pravidelnými vlakmi sú 4 osobní dopravcovia.

-th-/TS ŽSR Ilustr. foto: KRPZTT

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972