Združenie Zelená cesta, ktorého členmi sú samosprávy Piešťany, Vrbové, Trebatice a Krakovany, sa snaží zmeniť nevyužívanú železničnú trať medzi Piešťanmi a Vrbovým na cyklochodník. Zámer je v riešení už niekoľko rokov, zatiaľ sa však stále nepodarilo získať nájomný, alebo vlastnícky vzťah, k pozemkom pod budúcu cyklistickú spojnicu. Podľa vyjadrenia primátora Petra Jančoviča Železnice SR ako vlastník pozemkov a železničnej trate ju ponúkli združeniu do nájmu za 49-tisíc eur ročne.

„To sme samozrejme odmietli a navrhujeme za 1 euro, nakoľko chceme robiť verejnoprospešnú službu a to je cyklochodník,“ povedal na margo ponuky primátor Jančovič. Vlani Národná rada SR prijala novelu zákona o dráhach, ktorá je platná o 1. 11. 2018. Zmena zákona umožnila využitie dráhy pre účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu, bez nutnosti trvalého zrušenia dráhy. Hoci je novela platná už rok samosprávy a Železnice SR zatiaľ dohodu na usporiadaní vzťahov umožňujúcich budovanie cyklochodníka nenašli.

Združenie Zelená cesta začiatkom tohto roka zadalo vypracovanie novej štúdie investičného zámeru cyklotrasy Zelená cesta Piešťany – Vrbové namiesto nevyužívanej železnice č. 803 Piešťany – Vrbové. Jej realizátorom je spoločnosť Nvia, pričom cena štúdie má byť 4790 eur. Samosprávy si taktiež objednali vypracovanie dokumentáciu na realizáciu stavieb mostných zariadení s prehliadkou, vrátane zameraní, potrebných odvrtov, in-situ skúšok s laboratórnym vyhodnotením a následné vypracovanie správy a výkresov. Dodať ju má firma ProPonti v cene 4910 eur.

-th- Zdroj: www.zelenacesta.sk  Ilustr. foto: -mp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972