Združenie miest a obcí má už železničnú trať medzi Piešťanmi a Vrbovým v prenájme. Projekt cyklostrasy je v štádiu príprav.

„Včera sme sa zúčastnili na stretnutí so zástupcami jednotlivých sekcií ŽSR, aby sme si ujasnili ďalší postup pri projektovaní a budovaní cyklotrasy Zelená cesta: Piešťany – Vrbové,“ informoval výkonný riaditeľ združenia samospráv Zelená cesta Lukáš Pavlech prostredníctvom Facebooku a dodal, že teraz nasleduje získavanie súhlasov a povolení.

Výsledkom dlhoročnej snahy má byť bezpečné spojenie Piešťan, Trebatíc, Krakovian a Vrbového pre cyklistov, ktorí dochádzajú za prácou alebo chcú aktívne tráviť voľný čas v piešťanskom regióne.

Združenie si od štátu prenajalo nepoužívanú železničnú trať na desať rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Podmienkou bola možnosť obnovenia železnice v prípade potreby. Nájomné je 6 338 eur za rok.

Podľa informácií zverejnených na web stránke mesta Vrbové bude mať cyklochodník dĺžku 7,6 km. Projekt počíta aj s opravou jestvujúcich mostíkov, výstavbou odpočívadla pre cyklistov a inštaláciou verejného osvetlenia.

V Piešťanoch bude trasa začínať pri východe z podchodu pod železnicou na Vrbovskej ceste. Cyklisti sa bezpečne dovezú až na železničnú stanicu vo Vrbovom. Predpokladané náklady sú 1,8 mil. eur.

-mp- Foto: Lukáš Pavlech

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972