Zdieľaných bicyklov bude tento rok viac

Zdieľaných bicyklov bude tento rok viac

22. mája 2020 Off Od PNKYSK

Aj tento rok budú mať obyvatelia a návštevníci Piešťan možnosť využívať zdieľané mestské bicykle. Projekt Piešťanské užitočné koleso bude počas najbližšej sezóny disponovať minimálne stodvadsiatimi bicyklami a väčším množstvom stanovíšť na území mesta.

Zdieľanie bicyklov založené na poctivosti užívateľov vzniklo v Piešťanoch minulý rok. Užívatelia sa nemusia nikde registrovať a jej pre všetkých zadarmo. Podmienkou správneho fungovania je však zodpovednosť – ľudia si nesmú bicykle privlastňovať a vrátiť ich vždy do stojanov na vyhradených stanoviskách.

Zvýšenie počtu bicyklov z minuloročných 24 kusov umožnila dohoda medzi spoločnosťou Magna Energia a Inštitútom trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky, n. o., ktorý bude zmluvne zabezpečovať servis, údržbu a v súčasnej dobe aj potrebnú dezinfekciu jednotlivých bicyklov. „Prvých štyridsaťpäť modrých bicyklov sa v stojanoch objaví koncom mája. Necelá zvyšná stovka modrej flotily bude jazdcom k dispozícii v priebehu mesiaca jún. Aj tento rok bude služba poskytovaná cyklistom zdarma, pričom by projekt mal byť financovaný z príjmov z reklamy umiestnenej na jednotlivých bicykloch,“ informoval Dušan Knap z Inštitútu trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky.

Polovicu reklamného priestoru si v neziskovej organizácii predplatila spoločnosť Magna Energia. Zvyšných šesťdesiat reklamných plôch na identickom počte bicyklov je v súčastnosti voľných. „Záujem zo strany väčších podnikov, aj malých prevádzok je značný, preto sme optimistickí, že už počas sezóny 2020 pribudnú do flotily ďalšie bicykle,“ dodal D. Knap.

Ďalšou zmenou je prechod na jednotný typ bicyklov s veľkosťou kolies dvadsaťšesť palcov. Jednotlivé bicykle sú na diaľku online monitorované pomocou GPS zariadení, a ich použitie je možné len na území mesta Piešťany, v súlade s dopravnými predpismi a pokynmi uvedenými na jednotlivých stanovištiach. 

Text: Tlačová správa ITURaE Foto: Magna Energia