Zbytky rýb, ktoré mali Piešťanci na vianočných stoloch, skončili na Vážskom ostrove pri Biskupickom kanáli neďaleko Železného mostu. Vysypali ich tam zrejme predajcovia, ktorí tak ušetrili náklady na likvidáciu biologického odpadu.

Vysypaný biologický odpad si všimli a odfotili obyvatelia, ktorí prechádzali okolo. Bol len kúsok od cesty pri Biskupickom kanáli. Predajcovia rýb namiesto odovzdania odpadov z prípravy a spracovania rýb oprávnenému subjektu v zmysle právnych predpisov, si uľahčili situáciu a odpad vysypali do prírody. Vnútornosti, či kože so šupinami, teraz lákajú rôzne zvieratá.

Čo robiť ak nájdete akúkoľvek skládku?

Ak nájdete v prírode „čiernu skládku“ je potrebné to nahlásiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a zároveň treba dať podnet na vedomie obci. Obec je povinná po prijatí oznámenia vo veci prenesenej kompetencie  ako príslušný správny orgán, začať správne konanie  a urobiť v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia, všetky opatrenia pre nápravu skutkového stavu. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad a v prípade, že ide o komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu obec na území ktorej sa tieto odpady nachádzajú na vlastné náklady.

-th- Foto: -tk- Zdroj: www.enviro.sk, www.priateliazeme.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972