Aktuality

Zbierka pre podporu street-artu v Piešťanoch

By 13. júla 2012No Comments

Občianske združenie Sieť Dobra Piešťany usporadúva verejnú zbierku na verejnoprospešný účel – Podpora “street art” akcií konajúcich sa na území mesta Piešťany v mesiacoch júl a august 2012. Vyzbierané peniaze budú použité na nákup farieb a pomôcok na umeleckú tvorbu.

Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Piešťany, odbor všeobecnej vnútornej správy, Krajinská cesta 5053/13, číslo: ObU-PN-OVVS-2012/0129, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. júla 2012. Verejná zbierka bude vykonávaná zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov do dvoch pevných a uzamknutých zapečatených schránok na území mesta Piešťany. Finančné prostriedky budú sústreďované na samostaný účet občianskeho združenia, vedenom v Tatrabanke, a.s. č. 2925878906/1100, ktorý je zriadený pre túto verejnú zbierku. Verejná zbierka sa bude konať od 14. júla 2012 do 14. augusta 2012.

Autor: inf

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972