Stredisko na zber odpadu sídliace na ulici Pod Párovcami 182 prechádza od stredy 2. novembra so zmenou letného času na nové otváracie hodiny. Zberný dvor slúži obyvateľom mesta na ukladanie a zber komunálneho a iného odpadu, ktoré nepatria alebo sa nezmestia do odpadových nádob. Odviezť sem môžete sklo, papier, plasty, kovy a železo, ale aj vyradené zariadenia ako chladničky, pračky, televízory, ale tiež nebezpečný odpad teda autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá a veľkoobjemového odpadu z domácností, zvyšky z údržby zelene ako lístie, tráva, konáre i drobný stavebný odpadu.

Otváracie hodiny:

PONDELOK 6:30 – 10:30 a 11:30 – 15:00
UTOROK 6:30 – 10:30 a 11:30 – 17:00
STREDA 6:30 – 10:30 a 11:30 – 17:00
ŠTVRTOK 6:30 – 10:30 a 11:30 – 17:00
PIATOK 6:30 – 10:30 a 11:30 – 17:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany Eva Bereczová/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972