Od soboty 21. apríla začína v Piešťanoch zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu. Pokračovať bude počas májových sobôt a aj v júni v jednotlivých lokalitách mesta. Obyvatelia môžu na určené miesto priniesť veci ako starý nábytok, koberce, či kovový odpad a všetok elektroodpad.

DÁTUM A ČAS ZBERU A LOKALITA ZBERU

21.04.2018 (sobota), 8:30 – 11:30 h

Sídlisko Andreja Hlinku – Zavretý kút – asfaltové ihrisko pri Materskom centre Úsmev

12.05.2018 (sobota), 8:30 – 11:30 h

Sídlisko Adama Trajana – pri bytovom dome Adama Trajana 3 oproti Pivárni u Kvety

19.05.2018 (sobota), 8:30 – 11:30 h

Malý Floreát – Hlboká ulica – trávnatá plocha oproti kľúčovej službe 

26.05.2018(sobota), 8:30 – 11:30 h

Sídlisko Valová – pri reštaurácií Delfín

02.06.2018 (sobota), 8:30 – 11:30 h

Vodárenská ulica – plocha pri bývalej Cirkevnej škole od Vodárenskej ulice (oproti domu č. 63)

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972