Connect with us

Aktuality

Záujemcovia o riaditeľskú stoličku na Službách sa môžu hlásiť do 17. júla

Published

on

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka už vyhlásil nové výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Záujemca musí splniť dva predpoklady – mať vysokú školu a päť rokov praxe v riadení. Žiadosti treba doručiť na Mesto do 17. júla. Výberové konanie primátor opakuje, pretože novovymenovaný riaditeľ odchádza v skúšobnej dobe.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Primátor  mesta Piešťany  Miloš Tamajka,  M.B.A., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany 

Kvalifikačné predpoklady :

– vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa

–  min. 5 rokov praxe v riadení

Iné kritériá a požiadavky:

schopnosť riadiť kolektív, komunikatívnosť, práca s PC, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť na pohovore:

–  profesijný životopis

– overená fotokópia dokladu o vzdelaní

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Názov zamestnávateľa: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Plat bude určený v súlade so zák.. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 17. júla 2015na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku napíšte heslo „Výberové konanie – riaditeľ SMP, p. o.“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne MsÚ, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie. Na základe uskutočneného výberového konania primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

mp-10-30-13-1002481-560x373

Služby mesta Piešťany sú príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mestské zastupiteľstvo. Na starosti má najmä verejnoprospešnú činnosť – stará sa o chodníky, miestne cesty, mosty a ich príslušenstvo – lavičky a podobne, ďalej o zeleň, osvetlenie, športoviská, cintoríny, zaoberá sa aj odpadovým hospodárstvom a technickou správou budov a ďalšími úlohami, ktorými ju poverí zriaďovateľ.

Riaditeľom Služieb bol do decembra minulého roku Ernest Jančina. Po jeho odchode do dôchodku dočasne viedla organizáciu jej ekonómka Anna Klimeková. Pri prvom výberovom konaní v marci tohto roku, poslanci vybrali za riaditeľa Miroslava Prochásku, ktorý mal skúsenosti s riadením technických služieb v Prievidzi. Keďže riaditeľ na vlastnú žiadosť skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe, Služby mesta Piešťany do vymenovania nového šéfa povedie ich právnička Erika Studená.

red/Tlačová správa Mesta Piešťany, foto: sluzbymesta.sk, archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články