Mestskí poslanci jednohlasne schválili vznik športových tried futbalistov, basketbalistiek a florbalistov. Tie tak po desiatkach rokov obnovia tradíciu na 4. ZŠ na Holubyho ulici. Talentové skúšky sa budú konať 24. apríla. Záujemcovia, teda terajší štvrtáci, sa do výberového konania môžu prihlásiť na stránke školy alebo miestneho futbalového klubu PFK Piešťany.

Plagát - športové triedy_resize

Talentové skúšky pozostávajú zo všeobecných testov a špeciálnych disciplín, kde sa overia motorické zručnosti a všeobecná pohybová výkonnosť jednotlivých detí. V prípade úspešného naplnenia sa prvá trieda piatakov otvorí v školskom roku 2017/18.

„S rozhodnutím zastupiteľstva vládne v našej škole spokojnosť a už sa tešíme na novú výzvu. Športové triedy určite pomôžu i klubom, aby ich hráči výkonnostne rástli aj v škole. Čo sa ďalšieho postupu týka, chystáme teraz marketingové aktivity za účelom oslovenia verejnosti, pre rodičov chystáme združenie, kde im predstavíme školu i projekt týchto tried a počas dňa otvorených dverí si záujemcovia môžu priamo vyskúšať cvičenia, ktoré budú vyžadované aj od účastníkov talentových skúšok,“ prezradil o ďalšom smerovaní aktivít riaditeľ Vilém Vrba.

Tie sa budú konať v pondelok 24. apríla od 8:00 hodiny na umelej tráve piešťanského futbalového klubu a v basketbalovej Diplomat aréne. V nasledujúcich rokoch budú pribúdať ďalšie ročníky pre piatakov. Cieľom klubov je hrať prvoligové súťaže mládežníkov, kde sú športové triedy podmienkou.

Názor poslancov na športové triedy:

Juraj Brna, NEKA: Jednoznačne podpora z mojej osobnej skúsenosti. Presne na tej istej škole som toto absolvoval v rokoch 1967-1970 v takzvanej experimentálnej plaveckej triede.

Iveta Babičová, SDKÚ – DS: Športové triedy na základných školách v Piešťanoch majú dlhodobú tradíciu – práve na ZŠ Holubyho boli v minulom storočí veľmi úspešné plavecké triedy, kde vyrástlo veľa známych športovcov. Spolupráca športových klubov so školou je výhodná pre všetkých zúčastnených . Škole prináša žiakov, klub môže poskytnúť lepšiu športovú prípravu, samotné deti majú pre šport lepšie podmienky a menej problémov, ako skĺbiť školské povinnosti s časovo náročnými tréningami. Profit majú aj rodičia, ktorí nemusia investovať svoj čas pri dovoze na tréningy, keďže toto vie zorganizovať škola. Túto myšlienku dlhodobo podporujem a uvítala by som aj dohodu inej školy s inými športovými klubmi.

Andrej Klapica, KDH: Vytvorenie športových tried na 4. ZŠ považujem za vynikajúci krok vpred. Športové triedy prispôsobia rozvrh hodín tak, aby sa deti mohli kvalitne venovať štúdiu a popri tom mohli aj trénovať. V dnešnej dobe nemusíme hneď myslieť na to, že z detí vyrastú vrcholoví športovci, ale musíme mať radosť z toho, že sa vôbec cez deň dostatočne hýbu. 4. ZŠ má zároveň veľmi dobré podmienky na to, aby na nej vznikali športové triedy. Riaditeľ a pedagogický zbor sú veľmi aktívni, preto si myslím, že aj vytvorenie týchto tried bude úspechom.

Adriana Drahovská, NEKA: Rozvíjanie športových aktivít u detí v tomto veku je dôležité a ako súčasť vzdelávania akceptovateľné lepšie ako len forma krúžku či sporadickej aktivity. Ak sa projekt podarí jeho tvorcom realizovať tak, ako bol predložený, mesto so zriadením športových tried nebude mať pridané náklady, čo je pri napätom mestskom rozpočte dôležitým faktom. Otázkou zostáva, aký bude záujem, či sa škole podarí získať dostatočný počet žiakov na otvorenie tried.
Michal Fiala, NEKA: Som priaznivec športu a preto podporujem, aby deti na základných školách mali viac aktívnej telesnej prípravy. Ak majú deti ciele, aj tie športové, je veľká šanca, aby z nich vyrástli zdravé a jedinečné osobnosti.

Jozef Malík, NEKA: Podpora a rozvoj mládežníckeho športu bola vždy priorita v našom klube a rovnako, v rámci rozpočtu, sme sa snažili hľadať zdroje, ktoré by mohli byť použité na tento účel. Triedy, ktoré by mali športové zameranie, je ďalší spôsob, ako podporiť rozvoj športu na území mesta. Považujem to za dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe, keď má mládež nedostatok pohybu a rovnako práve šport v mnohých prípadoch pôsobí prevenčne proti rôznym závislostiam.

Peter Jancovič, NEKA: Založenie športových tried je samozrejme dobrou myšlienkou, keďže žiaci v športových triedach by mali mať väčšie zázemie pre vykonávanie športu v ktorom sa špecializujú. Venovať sa športu na vyššej úrovni je časovo náročné a často pre školákov nie je jednoduché skĺbiť tréningy a školské povinnosti. Práve model športových tried umožňuje školákom venovať sa obom činnostiam bez toho, aby jednu z nich zanedbávali, a tak mohli rásť súčasne z hľadiska športovej výkonnosti a vzdelanosti.

Jozef Drahovský, NEKA: Myšlienku založenia športových tried plne podporujem, pretože umožní nielen mladým športovcom lepšiu synchronizáciu tréningov so školskými povinnosťami, ale aj rovnomernejšie využitie športových areálov.

-TS PFK Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972