Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo sa zaoberalo výsledkami kontroly až dve hodiny

Published

on

AKTUALIZOVANÉ – Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný na mestskom úrade zistil v rámci vykonanej kontroly hneď niekoľké nedostatky. Vo viacerých prípadoch finančnej kontroly za obdobie 01. novembra 2014 do 31. augusta 2015 neboli dodržané niektoré paragrafy zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ďalšia kontrola, ku ktorej dali podnet na svojom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva, sa týkala zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v mesiaci september, v ktorom prebehla reštrukturalizácia úradu. Mesto Piešťany podľa kontrolných zistení predložených na dnešné 11. rokovanie Mestského zastupiteľstva nevykonávalo svoju činnosť ani v tomto prípade podľa paragrafov príslušných zákonov. 

Primátor sa v rámci rokovania ohradil, že o pochybeniach a vyplácaní záloh sa dozvedel až z výsledkov finančnej kontroly a materiálov, ktoré boli pripravené na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Podľa reakcií poslancov príslušné doklady podpisoval, takže o týchto finančných prostriedkoch by mal byť informovaný. Miloš Tamajka podľa vlastných vyjadrení nemal do doručenia výsledkov kontroly informáciu o tom na čo boli zálohy použité. Podľa poslankyne Ivety Babičovej je neprípustné, aby primátor podpisoval bianco šeky, navyše bez toho, aby nebol oboznámený s účelom ich využitia.IMG_3304_resize

 

„Každý týždeň máme nejakú novú aféru. Každý týždeň sa Piešťany zviditeľnujú nie pozitívne, ale naopak negatívne. Začalo to CT-čkom, pokračovalo to pochybným auditom, nasledoval Centroom, teraz tu máme prípad s nehospodárnym nakladaním s prostriedkami. Cítim sa veľmi nepríjemne keď sa dozvedám takéto veci a myslím, že verejnosť to vníma podobne. Je to veľmi nešťastné a rád by som sa dozvedel ako z tejto situácie von,“ konštatoval poslanec Jozef Malík.

IMG_3241_resize

„Ťažko sa hľadajú slová na tú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Občania od nás očakávajú, že Piešťany sa budú posúvať dopredu a my budeme robiť to čo treba. V zásade si myslím, že obidve strany to chcú, tak poslanci ako aj vedenie mesta, ale dejú sa veci, na ktoré musí mestské zastupiteľstvo reagovať. Občania by si mali uvedomiť jednu vec, lebo mnohí tomu nerozumejú a to ako sú rozdelené kompetencie. Teda čo je úlohou poslancov, čo je úlohou primátora a mestského úradu. Občania očakávajú od poslancov, že budú robiť, vyrokovávať, riešiť, vypracovávať dokumenty, ale to nie je v ich silách. Poslanci sú zamestnaní ľudia, ktorí sa musia normálne živiť a poslaneckú prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase. Berú za to síce nejakú odmenu, ale tá určite nie je adekvátna na to, aby poslanci vykonávali prácu niekoho iného. Túto prácu musí vykonávať mestský úrad, jeho zamestnanci a vedenie mesta. Ak mestský úrad nefunguje a s každou jednou správou hlavného kontrolóra sa dozvedáme o pochybeniach a o tom aké boli porušené zákony. Takto veci jednoducho fungovať nemôžu,“ povedal poslanec Tomáš Hudcovič.

IMG_3313_resize„Chcel by som reagovať na situáciu okolo vyplatenia záloh. Ja sa budem opakovať, reálne som sa to dozvedel až v správe hlavného kontrolóra. Ak sa pozriete na tie dátumy bol to marec, apríl, keď bola vyplatená záloha v marci, v apríli bola vrátená a opäť bola vyplatená. Zamestnanci, ktorí sú za to zodpovední, predsa museli vidieť, že tá záloha, ktorú si pani prednostka vybrala a nebola zúčtovaná,“ reagoval na vyjadrenia primátor Miloš Tamajka.

IMG_3310_resize

„Ja sa razantne ohradzujem, odmietam a vyprosujem si takéto obvinenia, ktoré na moju adresu zazneli. Ja som so nikdy, žiadnu zálohu na služby alebo tovary z pokladne nebral, pretože nemám na to dôvod, nakoľko nespravujem pokladňu a nemám na to dôvod a takéto veci razantne odmietam,“ vyjadril sa viceprimátor Michal Hynek k poznámkam ohľadom toho, že podobné zálohy si vyberal aj on.

IMG_3250_resize

„V novinách som sa dočítal, že pani prednostka vlastne hovorila, že toto je taký štandartný postup alebo bežná prax na úrade. Pochopiteľne každého z našej finančnej komisie prenikol strach a práve z toho dôvodu by som chcel navrhnúť uznesenie, aby táto finančná kontrola, ktorá bola vykonaná u pani Rehákovej, aby bola uskutočnená aj u ďalších ľudí, ktorým boli vyplácané zálohy vrátane vedenia mesta,“ reagoval na tému poslanec Andrej Klapica.

„V materiáli sa uvádza, že pri kontrole bolo zistené, že celý mesiac september až do termínu 7. 10. 2015 neboli žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov vybavované v zmysle príslušnej legislatívy. Dovolím si povedať z akého dôvodu k tomu mohlo prísť. Asi to nebude náhoda. Zrušili ste miesto jediného človeka, ktorý mal oprávnenie dávať povolenia na výruby. To miesto bolo zrušené a jediný človek to mal v náplni práce. To znamená, že v tej chvíli o tom nikto nemohol rozhodovať. Až keď ste ľuďom zrušili pracovné náplne, až potom mohli začať rozhodovať o výruboch stromov. To znamená, že ten vyše mesiac nastal kvôli tomu, že tie zmeny v organizačnej štruktúre, boli tak amatérsky a nekoncepčne spravené, že ste vôbec nemysleli na to, že vyše mesiaca nebudú vybavované výruby,“ povedal poslanec Peter Jančovič.

IMG_3258_resize

Správa o finančnej kontrole má 28 strán a časť textu, ktorá sa týka medializovaných informácií o výbere záloh znie nasledovne:

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že v období od III./2015 do termínu
vykonania kontroly bola prednostke MsÚ z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená. Vo dvoch prípadoch nebol predbežnou finančnou kontrolou overený súlad s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia a tiež nebolo realizované overenie zo strany vedúceho zamestnanca pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. Tieto zálohy boli vyplatené a vrátené nasledovne, pričom posledné dve vyplatené zálohy boli vrátené k termínu ukončenia kontroly, t. j dňa 26. 10. 2015:
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 202/15 v sume 224 € dňa 04. 03. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 5335/15 v sume 224 € dňa 30. 04. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 418/15 v sume 450 € dňa 30 04. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 11097/15 v sume 450 € dňa 30. 06. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 694/15 v sume 500 € dňa 03. 07. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 932/15 v sume 600 € dňa 21. 09. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 14051/15 v sume 1100 € dňa 26.10. 2015

Diskusia o rozsiahlom materiáli trvala viac ako dve hodiny a ku kontrole vystúpilo aj niekoľko dotknutých zamestnankýň mesta. Ďalšie informácie vám prinesieme v piatok.

-lt-

 

 

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články