Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo rozdelilo schvaľovanie komisií

Published

on

Slávnostné prvé zasadanie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch vo štvrtok 11. decembra v kine Fontána sa po zložení sľubov dočkalo aj prvých slovných súbojov. Prejavili sa už pri schvaľovaní Mestskej rady a naplno prepukli pri prerokovávaní zloženia komisií pri Mestskom zastupiteľstve. Nakoniec však väčšinové hlasovanie rozhodlo o prijatí pôvodného návrhu.

MsZ 11.12.14. 062

Po oznámení výsledku volieb a zložení sľubu odovzdal doterajší primátor Remo Cicutto funkciu a primátorskú reťaz novej hlave mesta Milošovi Tamajkovi, ktorý zároveň prevzal vedenie ustanovujúceho zasadania piešťanského mestského parlamentu. Prvé rozdielne názory poslaneckého zboru sa prejavili už pri schvaľovaní zloženia Mestskej rady (MR). Po predbežných rokovaniach sa do programu dostal návrh, aby  bola rada zložená z poslancov, ktorí vo voľbách získali najväčší počet hlasov. Podľa tohto kľúča sa členmi rady mali stať nezávislí poslanci Tomáš Hudcovič, Eva Wernerová, Martin Cifra, Juraj Brna, Jozef Drahovský a Jozef Malík. Siedmym členom  je podľa zákona o obecnom zriadení viceprimátor Michal Hynek.

MsZ 11.12.14. 071

Nový zástupca primátora Michal Hynek

S týmto zložením nesúhlasila poslankyňa Iveta Babičová (SDKÚ – DS), podľa ktorej sa takto do rady dostanú piati poslanci za prvý obvod a iba jeden za obvod č. 2., čím sa podľa nej mestská rada stáva nevyváženou. „Občania z druhého obvodu nemajú pomerné zastúpenie v mestskej rade,“ uviedla. Podľa nej by sa namiesto Jozefa Drahovského ďalším členom rady mal stať Michal Fiala, ktorý ako ďalší v poradí získla najviac hlasov v 2. obvode.  Ďalšia, staronová poslankyňa Eliška Gocká (NEKA) túto zámenu hneď aj predniesla ako návrh. Michal Fiala však členstvo v rade v diskusii s poďakovaním odmietol, čo zdôvodnil najmä nedostatkom skúseností ako novozvolený poslanec. Zároveň spomenul, že bude pracovať v celom meste pre ľudí a rozdelenie na obvody pre neho nie je dôležité. Eliška Gocká (NEKA) potom prišla s návrhom, aby sa ďalším členom rady stal Remo Cicutto, ako kandidát za obvod č.2 s tretím najväčším počtom hlasov. Jej návrh však neprešiel a poslanci nakoniec odhlasovali pôvodné, vyššie uvedené zloženie Mestskej rady.

MsZ 11.12.14. 028

Aktivista a poslanec z klubu Spoločne pre Piešťany Michal Fiala členstvo v rade odmietol

Pri schvaľovaní zloženia komisií, ktoré pracujú ako poradný organ mestského zastupiteľstva, sa atmosféra ešte viac vyostrila. Po vystúpení Jozefa Malíka (NEKA), ktorý vysvetlil, že zloženie komisií už bolo prerokované na predbežnom stretnutí s primátorom a poslancami, preto by mohlo byť odhlasované ako celok,  sa znovu prihlásila o slovo pravicová poslankyňa Iveta Babičová. Tvrdila, že o predbežnom rokovaní ona nebola informovaná a predložený materiál je podľa nej amatérsky. Neobsahuje tiež žiadne pravidlá o kreovaní a rokovaní komisií a logicky by tak mali poslanci najskôr schváliť štatút a až potom voliť predsedov a členov jednotlivých komisií. „Členov komisií, ako už bolo povedané, navrhol najmä pán Hudcovič a ním oslovená úzka skupina poslancov,“ povedala.  Postup oslovenia verejnosti klubom Spoločne pre Piešťany, aby záujemcovia poslali profesijné životopisy, sa jej vraj páčil, avšak považuje ho za nesprávne implementovaný. Návrhu vytkla tiež to, že podľa nej nie všetci členovia sú odborníci tak, ako to najväčší poslanecký klub tvrdil. Ďalej sa vyjadrila, že zdôvodnenie, aby členmi komisií kvôli možnému konfliktu záujmu neboli zamestnanci mesta či mestských organizácií, tiež neobstojí, pretože v komisiách školstva a športu sú pedagógovia a aj školstvo patrí pod mesto. Poslankyňa Eliška Gocká, ktorá pracuje v Službách mesta Piešťany následne vyjadrila nespokojnosť, že sa kvôli tomuto zdôvodneniu nestala členkou komisie pre financie a podnikanie, ktorou bola už počas svojich predošlých mandátov. O zaradenie do komisie pre kultúru a názvoslovie požiadal aj poslanec Martin Valo, ktorý zároveň vedie Kultúrno-spoločenské centrum Fontána.

MsZ 11.12.14. 015

Iveta Babičová mala k materiálu o členstve v komisiách najviac pripomienok

REKLAMA

Plesen_banner w

Postup za poslancov iniciatívy Spoločne pre Piešťany, ktorí boli iniciátomi návrhu väčšieho zapojenia verejnosti do členstva v komisiách vysvetlil Tomáš Hudcovič (NEKA). Okrem iného uviedol, že všetci poslanci boli oslovení a dostali možnosť zapojiť sa do tvorby a procesu kreovania komisií a zúčastniť sa predbežných rokovaní, čo väčšina využila. Zároveň uviedol, že predsedovia komisie budú na svoje rokovania prizývať všetkých odborníkov z metských organizácií. Rokovania komisií sa môžu zúčastňovať aj všetci poslanci, ktorí o to majú záujem, takže nie je pravda, že by sa poslancom upieralo právo na informácie a prácu, resp. činnosť v komisiách.  Právo hlasovať však majú len členovia komisií, ktorých úlohu je dať odborné odporúčania zastupiteľstvu.

Vzhľadom na predlžujúcu sa diskusiu prišiel poslanec Martin Cifra (NEKA) s návrhom, aby prvé zastupiteľstvo schválilo iba názvy, činnosť a predsedov jednotlivých komisií. Ďalší návrh na hlasovanie o stiahnutí tohto materiálu z rokovania predniesol viceprimátor Michal Hynek. Ani jeden však v následnom hlasovaní v poslaneckom zbore neprešiel. O zložení komisií preto hlasovali poslanci ako celok a odsúhlasili pôvodný návrh.

„Jadrom problému bol podľa všetkého náš návrh, aby v komisiách neboli zamestnanci mesta a ním zriadených organizácií. Za týmto si stojím, pretože v minulosti sa opakovane vyskytli problémy, keď si takýto ľudia presadzovali v komisiách svoje záujmy. Rovnako si myslím, že zamestnanci mesta a mestských organizácií by nemali byť vôbec poslancami, ako to zo zákona platí pre vedúcich zamestnancov, kde ide o nezlučiteľnosť funkcií. Pravdou je, že sme si neuvedomili, že pedagógovia, ktorí sú v komisiách školstva a športu sú v podstate tiež „zamestnancami“ mesta. Na tento problém upozornila prednostka a pani Babičová až dodatočne,“ vysvetľuje Tomáš Hudcovič. Podľa neho bude teraz nasledovať tvorba nového štatútu komisií, kde by všetky pravidlá mali byť podchytené a následne je možné zosúladiť obsadenie komisií so štatútom.  „Situáciu komplikovalo aj to, že podľa mňa je logickým postupom, aby najskôr vznikol štatút komisií, až potom samotné komisie, avšak z metodického postupu ministerstva vyplýva, že najskôr musíme zriadiť komisie, aby mohol proces tvorby štatútu prebehnúť. Keďže staré komisie zanikli ustanovujúcim zastupiteľstvom, museli sme zriadiť nové,“ povedal T. Hudcovič.

Ďalší program schôdze už nič nenarušilo a po skoro troch hodinách prvé zastupiteľstvo skončilo pokojne.

Prečítajte si aj:

Budúci poslanci navrhli zmeny v rade aj komisiách

Chcete pomôcť Piešťanom? Hľadajú sa odborníci do komisií zastupiteľstva

(ad, foto: J. Rais)

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články