Úvod posledného tohtoročného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany vo štvrtok 14. decembra sa niesol v znamení diskusie o plánovanom pochode čertov, ktorý sa má uskutočniť tretiu adventnú nedeľu podvečer v centre mesta. Na zastupiteľstve žiadalo o jeho zrušenie, či zákaz sedem obyvateľov mesta, pod elektronický protest sa podpísalo približne 2500 ľudí z celého Slovenska a na tlačenú verziu protestu dalo svoj podpis 600 ľudí. Po dlhej diskusii poslanci 18-timi hlasmi z 19-tich prítomných požiadali primátora, aby podnikol kroky ktoré neumožnia konanie akcie. Vo štvrtok vznikla tiež „protipetícia“ za uskutočnenie pochodu čertov, pod ktorou je aktuálne 210 podpisov.


Primátor Miloš Tamajka sa ako občan vyjadril, že on svoje deti na túto akciu nezoberie, ale mesto podľa neho nemá zákonné páky na zrušenie podujatia. Ak si organizátor splní ohlasovaciu povinnosť môže podľa primátora obec zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

Medzi občanmi na MsZ vystúpila poslankyňa TTSK Lucia Drábiková, ktorá apelovala na kultúrnu rovinu podujatia a ako psychologička sa nevie stotožniť s takýmto typom podujatia konaným na verejnom priestranstve. Iné by to bolo, ak by sa organizovalo takáto akcia v uzavretom priestore. Primátor v ďalšom rokovaní informoval, že organizátorom ponúkali možnosť uskutočniť podujatie na inom mieste, čo ale odmietli. Obyvatelia apelovali tiež na to, čo takéto podujatie môže spôsobiť u detí. Aby si boli ľudia vedomí o akú akciu ide, požiadala jedna z vystupujúcich aj o premietnutie pozvánky a videa z podobnej udalosti.

 

Poslanci diskutovali aj o tom, či spoločnosť B&R Group, ktorá je organizátorom Vianočných trhov dodržiava ustanovenia zmluvy podpísanej v roku 2013 vtedajším primátorom Remom Cicuttom a požiadali o kontrolu jej napĺňania a úpravu tak, aby malo Mesto Piešťany väčšie kompetencie napríklad pri riešení programu Vianočných trhov.

Podľa informácií, ktoré odzneli na zastupiteľstve Pochod čertov organizuje spoločnosť B&R Group ako samostatné podujatie a nie je súčasťou Vianočných trhov. Túto informáciu viacerí poslanci spochybnili otázkou, prečo pri propagácii vystupujú Vianočné trhy v promovideu, či na plagáte. Zároveň tak vyvstala otázka či týmto organizátori neobchádzajú povinnosť v zmluve o spolupráci nechať si schváliť program do 15.11., v ktorom Krampus pochod čertov nebol.

Poslanci napokon  požiadali primátora, aby podnikol kroky ktoré neumožnia konanie akcie. Ten by mal dnes vydať rozhodnutie o zákaze konania podujatia.

Organizátori ešte včera večer zverejnili na FB stránke Vianočné trhy PN vyjadrenie o šírení dezinformácie o zrušení pochodu čertov PN. Ako organizátor o takomto zákaze vraj nič nevedia a sú na podujatie pripravení. Celé ich vyjadrenie si môžete prečítať tu.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972