Piešťanskí mestskí poslanci navrhli na svojom májovom rokovaní vedeniu mesta, aby na najbližšie rokovanie predložilo výstup bezpečnostného auditu, respektíve kontroly. Radnica dnes informovala, že rokovanie s touto témou sa uskutoční v stredu 24. júna o 13:30 h v priestoroch zasadacej miestnosti mestského úradu.
poslanci hlasovanie karta

Bod programu, kde sa má hovoriť o výsledkoch je nazvaný Informatívne oboznámenie poslancov s výsledkami bezpečnostných kontrol. Tie podľa radnice začali v marci a nesúvisia s bezpečnostným incidentom z víkendu 7. a 8. marca, ktorý nahlásili pracovníci radnice.

Vedenie radnice odmietlo obvinenie z možného ohrozenia osobných dát Piešťancov. Hovorkyňa Eva Bereczová povedala, že išlo o bezpečnostnú kontrolu dát u niektorých zamestnancov.

Zamestnanci na základe kontrol dostali pracovné napomenutia, ktoré boli neskôr stiahnuté.

Viceprimátor Michal Hynek hovoril v apríli, že výsledky kontrol budú známe najneskôr v máji. Reálne je z toho napokon koniec júna. Pôvodne sa na zastupiteľstve koncom mája hovorilo o tom, že výsledky budú prezentované na plánovanom rokovaní 2. júla, keďže však v tom čase bude viceprimátor Hynek na dovolenke, padlo rozhodnutie zvolať ďalšie zastupiteľstvo na skorší termín.

Do programu rokovania zastupiteľstva na budúcu stredu je zaradená aj téma odvolanie Mgr. Miroslava Prochásku z funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o. a návrh na vymenovanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o..

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972