Mesto Piešťany v uplynulých týždňoch investovalo do vybudovania nového detského ihriska v objekte zariadenia sociálnych služieb Domum. Viaceré hracie prvky a dopadová plocha si z mestskej kasy vypýtali približne 5 600 eur. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany číslo 176/2015 sa uskutočnila výmena pozemkov medzi mestom a akciovkou Pozemstav, kvôli čomu bolo potrebné zabezpečiť realizáciu nového detského ihriska pri zariadení sociálnych služieb. V uplynulom období tak do areálu zariadenia pribudla šmykľavka s vežičkou, pružinové, prevažovacie a reťazové hojdačky aj pieskovisko.

ihrisko_domum_4

-Mesto Piešťany Eva Bereczová-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972