Zápis žiakov prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany je naplánovaný na začiatok apríla. Prebiehať bude súbežne na školách M.R. Štefánika, Holubyho, Mojmírovej, Brezovej a F.E.Scherera v piatok 7. apríla od 14.00 do 18.00 hodiny a v sobotu 8. apríla. v čase od 8.00 do 12.00 hodiny. 
zápis-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972