Zápis detí do prvých ročníkov 2016/2017 na piatich základných školách, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Piešťany, ale aj na Cirkevnú spojenú školu bude tento rok začiatkom apríla.zapis prvak skola

V minulosti sa zápisy konali už vo februári, pretože podľa zákona mali mestá povinnosť realizovať ich od 15. januára do 15. februára. Od 1. septembra 2015 vstúpila do platnosti zmena a doplnenie zákona o výchove a vzdelávaní, kde je stanovené, že zápisy sa majú uskutočniť v priebehu apríla. Mesto Piešťany tak pristúpilo k zmene VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.


Ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo v rámci povinnej dochádzky školu M. R. Štefánika, Holubyho, F. E. Scherera, prípadne na Mojmírovej alebo Brezovej ulici, zápis bude prebiehať v piatok 1. apríla od 14:00 do 18:00 h a v sobotu 2. apríla od 8:00 do 12:00 h.

-lt- Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972