Budúcich prvákov čaká zápis do školy už na konci tohto týždňa. Na území Piešťan sa môžu zapísať do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a do Cirkevnej spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza.

Zápis sa uskutoční v piatok 5. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 6. apríla čase od 8.00 do 12.00 h. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov (narodené do 31. 8. 2013) a dosiahnu školskú spôsobilosť.

Podľa správy zverejnenej na mestskom webe zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Zápis – čo k nemu treba?

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a v prípade zdravotných problémov dieťaťa aj náležitý doklad. 

Viac informácií o zápise do škôl v pôsobnosti Mesta Piešťany nájdete tu. Info o Cirkevnej spojenej škole tu.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972