Zápis do materských škôl na území mesta Piešťany býval v minulých rokoch v marci. Podľa informácií zverejnených na webových stránkach Mesta Piešťany sa tento rok uskutoční až na konci apríla.
mg_2328[1]
Svoje dieťa môžete zapísať do materskej školy v pôsobnosti Mesta Piešťany v týždni od 25. do 29. apríla 2016 v časoch od 10,00 do 16,30 hod. Zápis sa týka všetkých piatich materských škôl spolu s ich elokovanými pracoviskami.

Miesto konania zápisu:

MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVÁ 40, PIEŠŤANY Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany
Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, 8. MÁJA 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2016 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určujú riaditelia materských škôl po prerokovaní s pedagogickou radou školy a majú byť zverejnené na budov MŠ. Žiadosť o prijatie nájdete (stiahnete) tu.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972