Zápis detí do materských škôl bude začiatkom marca

24. januára 2012 Off Od

Radnica určila termín podávania žiadostí o zápis dieťaťa do škôlky na 5. až 9. marec 2012 v čase od 10.00 do 16.30 h.

[singlepic id=14665 w=320 h=240 float=left]Prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Podľa vedúcej referátu školstva MsÚ Jolany Podobovej sa každoročne uvoľňuje v materských školách asi 200 miest odchodom detí do 1. ročníkov základných škôl: „Ťažko odhadnúť predpokladaný počet detí, ktoré budú v rámci zápisu zapísané k budúcemu školskému roku do materských škôl. Na základe demografického vývoja sa predpokladá, že počet detí vo veku 3 až 5 rokov s trvalým pobytom v meste Piešťany, by mal byť vyšší ako v predošlom roku asi o 25 detí.“

Žiadosť o prijatie do MŠ nájdete tu, miesta konania zápisu sú:

MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Zavretý kút 6, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, A. Dubčeka 11, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVA 40, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Považská 1, Piešťany

Elokovaná trieda, Detvianska 46, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, 8.MÁJA 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Scherera 40, Piešťany

Elokovaná trieda 8. mája 4, Piešťany

Text: M. Palkovič Foto: T. Hudcovič