Každoročné jarné čistenia Piešťan pokračujú. Po marcovom Upratovaní brehov Sĺňavy a Váhu  pokračujú aktivity upratovaniami pri príležitosti Dňa zeme. V piatok 27. apríla vyrazia do mesta tradične aj zamestnanci Mestského úradu, ktorý tak bude v tento deň zatvorený.
Radnica o zatvorení úradu informovala na svojej webovej stránke s odporúčaním pre obyvateľov, že v prípade vybavovania pohrebných záležitostí sa majú obrátiť na pohrebné služby, alebo pre osvedčenie podpisu na  notársky úrad.

Do marcového upratovania sa zapojilo takmer 700 študentov z piatich piešťanských stredných škôl. Vyčistili Mestský park, Nábrežie Ivana Kraska od skleného mosta po Bodonu, Pažický cintorín, Vodárenskú ulicu popri potoku Dubová, brehy Váhu od Lodenice po Krajinský most, Bratislavskú cestu, cyklotrasu popri Dubovej, Sadovú ulicu, Broskyňovú, ale aj Malú Vrbinu.

Základné školy sa do čistenie mesta zapájajú v ďalších termínoch. Napríklad žiaci  ZŠ E.F. Scherera zbierali odpadky 21. marca a deti z Cirkevnej spojenej školy 23. apríla pri príležitosti Dňa Zeme.

Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina majú na pláne pomoc pri upratovaní mesta počas ústnych maturít v druhej polovici mája.

-red- Ilustr. foto: FB Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972