Dôvodom organizačných zmien na Mestskom úrade je podľa prednostky Dáše Rehákovej efektivita práce a vynaložených prostriedkov. Zatiaľ však situácia vyzerá tak, že kvalifikovaní zamestnanci kvôli „prekážkam v práci na strane zamestnávateľa“ poberajú mzdu a nemajú čo robiť – sedia doma, alebo „odovzdávajú agendu“.

mestský úrad_resizeNiektorým ľuďom s vysokoškolským vzdelaním pri zrušení pracovných miest poverení pracovníci úradu oznámili, že jedinými voľnými pracovnými pozíciami na úrade sú: kurič či upratovačka v Lumene. Z ekonomického odboru odchádzajú pred koncom roka, kedy sa tvorí rozpočet a uzávierky, kľúčoví pracovníci a viacerí poslanci sa obávajú, že postup, ktorý mesto zvolilo, bude mať dopad na rozpočet – nielen na jeho tvorbu, ale aj na verejné zdroje.

Zamestnancom tiež prekáža spôsob, akým organizačné zmeny prebiehajú. V liste vedeniu mesta, ktorý poslal na vedomie i všetkým poslancom a poskytol ho tiež našej redakcii, ho hodnotí bývalý vedúci referátu majetku mesta Igor Kováč takto: „Prepáčte, pán primátor, to nie ste schopný povedať sám čosi a pozrieť sa do očí dlhoročnému zamestnancovi? Zastávam názor, že z Vašej strany ide o absolútnu ignoranciu zamestnancov MsÚ Piešťany, ktorí vykonávajú svoju prácu v prospech Mesta Piešťany, bez žiadnych pochybností dlhšie ako Vy a dovolím si povedať, aj zodpovednejšie.“ Primátorovi tiež vyčíta, že dôležité dokumenty podpísal bianco a zápis o rokovaní mal podpísať bez príloh, ktoré boli uvádzané ako jeho súčasť. Na záver svojho listu upozorňuje, že keďže mu zamestnávateľ nepridelil prácu zodpovedajúcu platnej pracovnej zmluve, zostáva doma.
vyjadrenie001-1600

vyjadrenie002-1600

Situácia znepokojuje aj poslancov, Peter Jančovič (nezávislý) uviedol na svojom FB profile, že požiadal primátora o zvolanie stretnutie so zástupcami poslaneckého zboru. Predsedníčka Komisie pre financie a podnikanie, poslankyňa Zita Bruncková (nezávislá – klub Spoločne pre Piešťany), má obavy zo zmien na ekonomickom odbore, z ktorého odchádzajú dvaja kľúčoví zamestnanci: vedúca odboru a rozpočtárka. „V mene členov Komisie pre financie a podnikanie vyslovujem  nesmierne znepokojenie nad organizačnými zmenami, ktoré prebiehajú na Mestskom úrade. Neberieme vedeniu mesta snahu o zvýšenie  efektivity práce zamestnancov úradu, ale sme toho názoru, že sa organizačné zmeny majú uskutočniť tak, aby „nosné“ odbory zostali plne funkčné, aj po týchto  zmenách,“ píše v liste, ktorý poslala vedeniu mesta. „Obávam sa teda, že nezostavíme nielen optimálny Rozpočet na rok 2016, ale neurobíme ani účtovnú závierku k 31.12.2015, ani Konsolidované závierky a tobôž nie vypracovanie Záverečného účtu mesta,“ myslí si Z. Bruncková.

IMG_0815_resizePrimátor Miloš Tamajka na ich požiadavky reagoval písomne. V liste, ktorý dostali poslanci a ktorý poskytol našej redakcii Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) poslancov ubezpečuje, že chod úradu nie je ohrozený a tiež to, že vedením jednotlivých odborov boli už poverení vybraní zamestnanci. Vedenie Oddelenia finančných služieb podľa vyjadrenia primátora dostala na starosť prednostka Dáša Reháková. Jána Jánošíka však takéto ubezpečenia neuspokojili a vo svojej odpovedi na primátorov list uviedol: „Rozhodnutie urobiť štrukturálne zmeny je samozrejme vo Vašej kompetencii, avšak spôsob ako tieto zmeny robíte, a čo sa pri tom na úrade deje, nie je iba Vašou vecou, pretože za chod mesta zodpovedáme spoločne a taktiež som presvedčený, že uvedená zmena bude mať dopad na rozpočet za ktorého čerpanie taktiež zodpovedáme spoločne. Mne osobne Vaše ničím nepodložené ubezpečenia o funkčnosti úradu nestačia a dovoľujem si tvrdiť, že prechod na novú organizačnú štruktúru nezvládate.“

O vyjadrenie k poskytnutým materiálom sme požiadali aj Mesto Piešťany a zástupcov odborovej organizácie SLOVES.

-ad/red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972