Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany prebiehal v piatok 7. a v sobotu 8. apríla zápis do prvých ročníkov, dohromady sa zapísalo 266 žiakov. Z  celkového počtu bude mať 14 detí odklad a u ďalších štrnástich sa ešte zvažuje. Najviac prváčikov bude mať Základná škola Brezová, na ktorú pribudne 94 nových žiakov. Na pomyselnom druhom mieste sa s počtom zapísaných detí 69 umiestnila ZŠ Mojmírova, 44 detí bude študovať na ZŠ Vajanského, 36 nových školákov bude mať ZŠ F. E. Scherera a 23 zapísaných žiačikov má ZŠ Holubyho. Cirkevná spojená škola, ktorej zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza, má 19 zapísaných prvákov. Odklad na tejto základnej škole majú 3 deti a zápis ďalšieho sa momentálne rieši, nakoľko kvôli odcestovaniu na dovolenku sa dostavilo po termíne.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív/Aktualizované-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972