Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Piešťany sa zapojilo do súťaže Gesto pre mesto, ktorú organizuje Reifeisenbank. Projekt s najväčším počtom hlasov v rámci mesta získa dotáciu vo výške tisíc eur. Hlasovanie prebieha do 31. decembra a zúčastniť sa ho môžu len dospelí užívatelia, pričom každý môže hlasovať len raz.  

Hlasovať môžete tu.

Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany podporuje realizáciu tanečných, hudobných a výtvarných aktivít detí, ktoré sa rozhodli navštevovať základnú umeleckú školu. Ľudový súbor Striebornička zachováva kultúrnu hodnotu ľudového tanca z rôznych regiónov. Výtvarníci okrem iného pracujú s hlinou a pripomínajú tým tradičné remeslo.

Škola plánuje využiť financie na materiálno-technické vybavenie odborov, úhradu cestovných nákladov i organizačných nákladov na jarné podujatie v Dome umenia. Žiaci sa taktiež aktívne podieľajú na podujatiach, akými sú vianočné trhy či otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste.

-tlačová správa OZ Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany; foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972