Mestská rada mesta Piešťany zložená z poslancov mestského zastupiteľstva prijala na svojom májovom rokovaní uznesenie, ktorým odporúča zakázať konzumáciu jedál a nápojov v kine Fontána. Podľa riaditeľky KSC Fontána v kine už takýto zákaz platí. Osobné skúsenosti iniciátora sú však, že sa nedodržiava.

Tému otvoril na záver rokovania rady v pondelok 13. mája poslanec Andrej Klapica. Dôvodom bola jeho osobná skúsenosť, keď ľudia pri návšteve kina jedli a pili nápoje, pričom po nich zostal  značný neporiadok. Podľa poslanca je dôležité, aby sa ľudia správali ohľaduplne a vážili si veci vo vlastníctve mesta, teda aj ich. Kino prešlo pred dvomi rokmi rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené sedačky.

Na rokovaní rady v čase, keď sa preberala téma zákazu konzumácie jedál v kinosále, už nebola prítomná riaditeľka KSC Fontána Marta Jurčová. Nemohla teda hneď reagovať na preberané veci. Podľa jej vyjadrenia sa o uznesení dozvedela až od nás. Hovorí však, že zákaz konzumácie v kinosále platí dlhodobo a oznam o tom je na dverách. „Aj preto nemáme vo vestibule automaty na pukance, alebo podobné, i keď nám ich už ponúkali,“ hovorí M. Jurčová.

Iná vec je, že niektorí ľudia zákaz nerešpektujú. Poslanec A. Klapica sa práve preto domnieva, že zamestnanci MsKS by mali byť pri kontrole ľudí vstupujúcich do kinosály dôslednejší a upozorniť ich na zákaz konzumácie.

Za odporúčanie MsKS zakázať konzumáciu jedál a nápojov v mestskom kine FONTÁNA a dbať na dodržiavanie tohto zákazu hlasovali všetci piati členovia mestskej rady – Michal Bezák, Iveta Babičová, Remo Cicutto, Jozef Drahovský a Andrej Klapica.

-th- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972