Od minulého piatku trápila obyvateľov Piešťan zakalená voda vo vodovodných potrubiach. Stalo sa tak potom, čo kvôli poruche na výtlačnom potrubí  do vodojemu v Moravanoch nad Váhom Trnavská vodárenská spoločnosť pristúpila k presmerovaniu vody v systéme. Po víkende hlásili obyvatelia zlepšenie situácie. Včera sa však vyskytol prípad, že sa situácia zhoršila napríklad na odbernom mieste na A. Hlinku, kde predtým bola dodávka v poriadku. TAVOS informoval, že ide len o zhoršenie senzorických vlastností vody a že inak je nezávadná.  Hygienici do preukázania zdravotnej bezpečnosti neodporúčajú vodu používať na pitné účely. Podľa vyjadrenia technicko-prevádzkovej riaditeľky TAVOS-u Barbory Blahovej predbežné výsledky rozborov potvrdzujú, že voda je v poriadku.

Zhoršenie počas utorka si vie vysvetliť B. Blahová jedine tým, že sa pustili odberné miesta, kde sa voda predtým nepúšťala a došlo k zvíreniu sedimentov. „Od prepojenia a zmenenia prúdenia v systéme v piatok sme nič nemenili,“ hovorí riaditeľka TAVOS-u. „K zmene napojenia a prúdenia po poruche sme pristúpili preto, aby obyvatelia nezostali bez vody. Pri tom došlo k zvíreniu usadenín vo vodovodnom systéme, ktoré sa napriek odkalovaniu v potrubiach tvoria a nevieme tomu zabrániť,“ vysvetľuje.  V diskusiách o problémoch posledných dní sa objavili názory, že dodávateľ vody mal opustiť vodu z potrubia tak, aby sa sedimenty dostali von a nie do domácností.  „Toto nie je technicky možné,“ vysvetľuje riaditeľka Barbora Blahová.

Mesto Piešťany zverejnilo informáciu, že obyvatelia, ktorí napriek opatreniam Trnavskej vodárenskej spoločnosti majú aj začiatkom týždňa vodu znečistenú, sa môžu obrátiť na Centrálnu poruchovú službu TAVOS-u, kde sú pripravení dotknutému obyvateľstvu zabezpečiť pitnú vodu prostredníctvom cisterien. Podľa vyjadrenia riaditeľky TAVOS-u, nikto z obyvateľov o takúto možnosť nepožiadal.

Mesto Piešťany žiadalo o vyjadrenie k situácii i Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave z hľadiska ochrany verejného zdravia neodporúčal vodu, ktorá je senzoricky zmenená používať na pitné účely do doby preukázania jej zdravotnej bezpečnosti. Úrad aj TAVOS zabezpečujú rozbory, ktoré majú povedať v akom stave voda je. Predbežné výsledky dodávateľa hovoria, že voda je v poriadku a zdravotne nezávadná, definitívu by mali mať vo štvrtok. Dobré výsledky po stránke fyzikálno-chemickej a biologickej potvrdil aj Tomáš Hauko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Podľa jeho slov sa ešte čaká na výsledky mikrobiológie, tie by mali byť k dispozícii vo štvrtok resp. v piatok. Po nich bude úrad informovať Mesto Piešťany o zrušení vydaných opatrení, prípadne o ďalšom postupe.

-th- Foto: -cit-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972