Približne tri desiatky nájomcov záhrad zo záhradkárskej osady Sĺňava sa v stredu 8. apríla stretli na verejnom zhromaždení občanov, ktoré zorganizoval Peter Zemánek pri OD Jednota – Juh. Diskutovali so zástupcami okresného úradu o odhadnutej kúpnej cene i o prípadných prekážkach, ktoré môžu vysporiadaniu pozemkov zabrániť. Cena 4,5 eura za meter štvorcový, stanovená znalcom zo Slovenského pozemkového fondu sa síce množstvu nájomcov zdá vysoká, proces však zastaviť nechcú a dúfajú, že bude konečne dotiahnutý do konca.

IMG_2050_resize

REKLAMA

kia-042015-500

Pôvodná snaha o vysporiadanie prebiehala po roku 1997 a navrhovaná cena sa vtedy pohybovala vo výške šesť korún slovenských za meter štvorcový. Záhradkári vypracovali na vlastné náklady geometrický plán a požiadali o vysporiadanie pozemkov, ale ich prvý pokus skončila kvôli rôznym nezrovnalostiam neúspešne. V roku 2011 bola prijatá novela zákona o užívaní a vysporiadaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách, ktorá záhradkárom vzala možnosť pri výpočte ceny vysporiadavaného pozemku brať do úvahy bonitu pôdy v čase vzniku práva na ich užívanie, čiže pred viac ako 30 rokmi.

Peter Zemánek v úvode predstavil postoj skupiny užívateľov záhrad. Zdá sa im nespravodlivé, že tridsaťročná práca odvedená na záhradkách nie je absolútne zohľadnená. „Pôdu, ktorá bola pôvodne riečnym korytom a obsahovala množstvo kameňov, výmoľov, skládky stavebného odpadu, postupne záhradkári skultivovali. Okrem toho nám počas jarných záplav či zvýšených povodňových prietokov vo Váhu zaplavovalo nielen pivnice, ale občas aj celé záhradky a zničilo ešte nedopestovanú úrodu. Tieto skutočnosti sa pri aktuálnom posudzovaní stavov záhrad nemohli dostať do Registra pôvodného stavu vypracovaného Oḱresným úradom Piešťany k zahájeniu konania na vysporiadanie pozemkov,“ konštatoval P. Zemánek.

IMG_2052_resize

Podľa slov Mareka Heviera, vedúceho Pozemkového a lesného odboru na okresnom úrade v Piešťanoch je síce navrhovaná cena vyššia ako kedysi, ale zákon jasne stanovuje postup pri vysporiadavaní. Znalec zo Slovenského pozemkového fondu stanoví cenu a ak vlastníci ani väčšina nájomcov nezastaví priebeh konania do tridsiatich dní, po zaplatení sumy katastrálny úrad vystaví list vlastníctva. Podľa jeho slov by bolo najlepšie ak by nájomcovia súhlasili s cenou, pretože v budúcnosti sa môže ešte neúmerne zvýšiť. Niektorým vlastníkom pozemkov sa totiž ponúknutá cena 4,5 eura zdá naopak prinízka a za svoje pozemky požadujú omnoho vyššie sumy. Vedúci odboru spomenul až tridsať eur, jeden z nájomcov dostal ponuku na 12 eur za meter štvorcový. Lehota pre podávanie námietok z jednej, či druhej strany uplynula 10. apríla.

„Povodie Váhu v roku 2010 odovzdalo zadarmo asi 2/5 pôdy pod záhradkami štátu a ako správca majetku vyčíslilo hodnotu svojich pozemkov, do ktorých nedalo žiadne investície na sumu dvadsať centov. Čiže toto bola pôvodná cena, v ktorej sme začali zem užívať,“ povedal o časti vlastníctva pozemkov Peter Zemánek.

Odhadca, ktorého si najali sami záhradkári stanovil cenu metra štvorcového vo výške dvoch eur. Ako príklad P. Zemánek tiež uviedol obdobnú situáciu zo susedných Drahoviec, kde zahraničný investor kúpil rozsiahle pozemky, bez akejkoľvek vlastnej námahy, v sume 1-2 eurá za meter štvorcový. Otázna je v tomto prípade tiež formulácia zákona, ktorý pri vysporiadaní vlastníctva hodnotí len súčasný stav pozemkov a vôbec nerešpektuje koľko práce i vlastných investícii užívatelia do pozemkov vložili.

Sumu chcú záhradkári podľa stanoviska vôle nadpolovičnej väčšiny 267 nájomcov rešpektovať navzdory jej výške a konanie o vysporiadaní zastavovať nechcú. Dúfajú, že konečne dôjde k uskutočneniu predaja pozemkov a nebudú im hroziť prípadné premrštené ceny za ďalší nájom pozemkov.

IMG_2048_resize

Text a foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972