Connect with us

Aktuality

Zadlžili letisko, ale to im nebráni uplatňovať si nárok na nevyplatené odmeny na súde

Published

on

Bývalý člen predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany a dnes hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky sa na súde domáha vyplatenia odmien vo výške 38-tisíc eur. S poplatkami je suma, ktorú žiada od spoločnosti, takmer 50-tisíc eur. Letisko Piešťany, ktorému do novembra šéfoval župan Tibor Mikuš dlží desiatim ľuďom približne 650-tisíc eur. Okrem nominantov kraja a štátu, ktorí pôsobili v predstavenstve, či dozornej rade, je medzi nimi aj bývalý predseda dozornej rady Remo Cicutto.

Vladimír Krátky bol na poste člena predstavenstva spoločnosti v rokoch 2009 – 2012. Nominoval ho minister dopravy Ľ. Vážny. Po pôsobení v letisku sa stal prednostom Obvodného úradu Trnava, aktuálne je hlavným kontrolórom mesta Trnava. Dnešného súdneho pojednávania sa nezúčastnil, namiesto neho prišiel jeho právny zástupca. Súd pojednávanie napokon odročil na máj a chcel by vypočuť aj V. Krátkeho. Za Letisko Piešťany na pojednávanie prišla aktuálna predsedníčka predstavenstva Anna Mierna i župan Jozef Viskupič ako zástupca majoritného akcionára, ktorým je Trnavský samosprávny kraj. „Pán Krátky bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí teda má stáť daňových poplatníkov 1 700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2 300 eur za jednu jeho ,audienciu’. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak letisko smerovalo k totálnemu úpadku,“ povedal v súvislosti s pojednávaním trnavský župan Jozef Viskupič. Podľa neho žiada V. Krátky aj domeny za obdobie, keď už pôsobil na ovodonom úrade, čo je v rozpore so zákonom.

Letisko Piešťany už jednému z bývalých predstaviteľov spoločnosti pod hrozbou exekúcie vyplatilo 95-tisíc eur. Predstavitelia kraja hovoria, že výpočet dlhov na odmenách dopĺňa aj bohatý zoznam veriteľov so zlatými padákmi. Kraj v tlačovej správe, ktorú zaslal médiam uviedol, že v rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo 7 členov predstavenstva a dozornej rady vyplatiť odmeny vo forme 8-násobkov ich platov. Dvaja z nich žiadajú 2-krát 9-násobok platov. Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia. „Ich požiadavka je doslova nehorázna, keďže oni sa následne opäť vrátili na tie isté pozície. Čiže žiadajú vyplatenie zlatých padákov, hoci vlastne neodišli. Celkovo ide o sumu takmer 86 tisíc eur, k tej už dnes prináležia aj úroky. Stále pritom hovoríme o období, kedy malo letisko státisícové straty,“ povedal na margo situácie trnavský župan.

Advertisement
Hello GPT

Dlh na odmenách sa týka aj bývalého primátora Piešťan

Nové vedenie letiska sa snažilo od konca minulého roka dohodnúť s veriteľmi z radov bývalých členov orgánov spoločnosti na vzdaní sa nárokov na odmeny, alebo aspoň na splátkových kalendároch. Letisko je momentálne v úspešnom rokovaní o časti pohľadávky s jednou osobou, pričom sa očakáva podpis splátkového kalendára v dohľadnej dobe. „Dvom osobám boli už súdom nároky právoplatne priznané, o nárokoch dvoch ďalších osôb sa začali súdne konania, ktoré nie sú dosiaľ právoplatne skončené. V prebiehajúcich súdnych konaniach je uplatňovaná výška istiny spolu 74 287,49 eur,“ hovorí A. Mierna.

Nevyplatené odmeny sa týkajú aj bývalého predsedu dozornej rady Rema Cicutta. Ten ako primátor zo zákona nemal nárok na odmeny, avšak potom čo nebol opätovne zvolený, od konca roku 2014 už áno. Na rokovaní piešťanského mestského zastupiteľstva bývalý piešťanský primátor hovoril, že na odmeny nemá nárok, prípadne, že sa ich vzdáva. Pri rozprave 7. februára 2018 o oddlžení Letiska Piešťany, župan Viskupič v diskusii povedal, že Letisko dlží R. Cicuttovi 20-tisíc eur. Poslanci ho následne vyzvali, aby sa ich písomne vzdal, keďže ústne to už povedal. Anna Mierna dnes informovala, že zatiaľ sa nikto z dotknutých písomne nárokov na odmeny nevzdal.

Advertisement
Hello GPT

Župan hovorí o smerovaní k zámernému úpadku a trestných oznámeniach

Podľa Jozefa Viskupiča je celý príbeh vlastne o tom, ako bývalé vedenie letiska Piešťany, zároveň aj vedenie  župy, hospodárili na letisku. „Vytvárali obrovské straty, brali pôžičky, nevytvárali žiadny obrat, nepriniesli investora ani iný rozvoj pre letisko. Zato ho zanechali s dlhom 2,2 milióna eur a popritom si ešte nárokujú nehorázne a nemorálne odmeny, o ktoré sa dnes s nami nehanbia súdiť,“ hovorí Viskupič. Konanie bývalého vedenia letiska  považuje za škandalózne aj preto, že hoci letisko nerozvíjali a len zadlžovali, tak ešte navyše vytvárali záväzky voči veriteľom. „Dialo sa to prostredníctvom nevyplácania odmien a braním rôznych pochybných pôžičiek,“ povedal trnavský župan. „Na základe postupnej analýzy toho, čo sa dialo na letisku, sme nadobudli dojem, že v spoločnosti mohlo dochádzať k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, či dokonca konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti. Preto budeme konať a zvažujeme v tejto veci podanie trestného oznámenia,“ uzavrel J. Viskupič, ktorý trestnoprávnu rovinu konania spomínal už niekoľko ráz.

-th-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články