V piatok 6. septembra ráno začali na ceste pod Červenou vežou osádzať robotníci dopravné značenie upozorňujúce na stavebné práce. Premávka je zatiaľ stále obojsmerná, ale rýchlosť je znížená na 30 km/h. Cestu od Krajinského mosta po križovatku ulíc Bananská Topoľčianska majú opravovať na štyri etapy. Striedavá premávka v jednom pruhu tak nebude v celej dĺžke rekonštrukcie, ale vždy len v konkrétnom úseku.

Rekonštrukcia, ktorú financuje Trnavský samosprávny kraj predovšetkým z fondov Európskej únie, bude stáť viac ako dva milióny eur. Pozostáva z prác na spodnej stavbe Krajinského mosta a opravy cesty popod Červenú vežu. 

Okresný úrad Piešťany schválil čiastočnú uzávierku cesty  vždy v jednom jazdnom pruhu  od 2. septembra do 15. novembra. Dopravné obmedzenia v plnom rozsahu nezačnú platiť hneď a uzávierka rovnako nebude na celom úseku v jednom čase. Práce a obmedzenia budú etapovité, rozdelené na štyri úseky. Doprava bude vedená vo voľnom pruhu, kým v druhom sa bude pracovať. Bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy. 

Dopravu priamo na Krajinskom moste by rekonštrukčné práce mali obmedziť minimálne. Podľa vyjadrenia Juraja Marka, riaditeľa Divízie dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť juh spoločnosti Swietelsky Slovakia, budú robotníci pri rekonštrukcii čistiť spodnú stavbu mostu vodným lúčom, následne natrú prípadnú obnaženú výstuž a opravia miesta s vypadnutým betónom. Na záver bude nasledovať aplikácia zjednocujúceho farebného náteru.

O zníženie hladiny zatiaľ nepožiadali. Možné bude až po 15. septembri

Práce by sa mali realizovať aj pod úrovňou štandardnej hladiny vody vo Váhu. „Podľa informácii od spoločnosti, ktorá realizuje opravu,  práce na spodnej stavbe mosta budú prebiehať pri zníženej hladine Váhu, čo bude podľa vyjadrení od Slovenského vodohospodárskeho podniku možné až po 15.9. 2019. Práce na Krajinskom moste môžu teda začať až po 15.9., kedy bude možné znížiť hladinu, a to na základe stanoviska SVP. Predloženie požiadavky na zníženie hladiny je plne v kompetencii realizátora rekonštrukcie,“ informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.

Podľa Juraja Marka zo spoločnosti Swietelsky Slovakia pri rokovaniach o znížení hladiny Váhu dostali informáciu, že musí byť zachovaná jej minimálna výška pre potreby atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a tak ako informoval kraj bude možné až po 15. septembri. Firma vraj ešte zvažuje optimálny termín, na kedy jej zníženie naplánovať.

„K rekonštrukcii Krajinského mostu v Piešťanoch prebehli na začiatku roku 2019 rokovania. V tom čase sa hovorilo, že celá rekonštrukcia sa bude vykonávať medzi minimálnou a maximálnou prevádzkovou hladinou (157,10 – 158,10 m.n.m),“ informoval Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

Text a foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972