Mesto Piešťany informovalo v pondelok 19. februára na svojej webovej stránke, že sa rozbieha rekonštrukcia plynovodu na pešej zóne. Obyvatelia sa majú pripraviť na to, že od polovice marca do polovice apríla budú bez plynu.„V súvislosti s plánovanými rekonštrukciami plynovodov v meste Piešťany v roku 2018 zo strany Slovenského plynárenského priemyslu a.s., chceme informovať obyvateľov mesta, že v mesiacoch február – máj 2018 sa bude realizovať rekonštrukcia plynovodu na Winterovej ulici v Piešťanoch v úseku pešej zóny od hotela Lipa po ulicu Nálepkova. Rekonštrukcia plynovodu v danej lokalite bude realizovaná vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia, pričom dôjde k rozkopaniu pešej zóny v miestach prípojok a pretláčacích jám,“ informovala hovorkyňa Eva Bereczová.

Podľa zverejneného oznamu vzhľadom na spôsob realizácie rekonštrukcie plynovodu bude nutná odstávka plynu v danom úseku do jestvujúcich objektov, t.j. objekty budú v určitom čase bez dodávky plynu.

„Predpokladaný termín odstávky od plynu je cca 1 mesiac v čase od 15.3. do 15.4.2018. V prípade nejasností, resp. ďalších informácii sa môžete obrátiť na SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, resp. na dodávateľa rekonštrukcie plynovodu firmu REPROGAS, s.r.o., stavbyvedúci p. Lipka, tel. 0905/612 945. Za pochopenie ďakujeme,“ dodáva E. Bereczová.

-red- Zdroj: www.piestany.sk Foto: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972