Začína druhé kolo dotácií, na šport ide až 100-tisíc

Začína druhé kolo dotácií, na šport ide až 100-tisíc

14. augusta 2015 Off Od PNky.sk

Výzvu na druhé kolo dotácií zverejnilo Mesto Piešťany na svoje web stránke v stredu 12. augusta. Financie budú rozdeľovať aktivitám v oblastiach: telovýchova, šport a rekreácia, ďalej ekológia a enviromentalistika, tiež doprava, urbanizmus a architektúra a poslednou sú aktivity na podporu regionálneho a miestneho rozvoja. Sumy v jednotlivých oblastiach sa však výrazne líšia.

Najvyššou čiastkou až 100 tisíc eur podporia radní šport. Túto výšku schválilo posledné mimoriadne zastupiteľstvo aj kvôli tlaku na zotrvanie mládežníckeho hokeja v Piešťanoch. Čiastku viac než osemdesiat tisíc eur na podporu hokeja detí a mládeže vyčíslil ako potrebnú hokejový klub.

Sumu 100 tisíc navrhli na zasadnutí poslanci Spoločne pre Piešťany s ohľadom na to, že iné samosprávy podporujú domáci šport z rozpočtu oveľa viac ako piešťanská. Keďže radnica by mala v tomto roku dostať vyšší podiel z daní od štátu až o pol milióna eur, zastupiteľstvo návrh schválilo.

Projekty z ostatných menovaných oblasti majú k dispozícii oveľa nižšie sumy, aj vzhľadom k tomu, že rok 2015 má za sebou už viac ako polovicu. V druhom kole to bude pre oblasť ekológie a enviromentalistiky 1 400 eur, dve tisícky rozdelia na projekty dopravy, urbanizmu a architektúry a pre novú dotáciu na aktivity podpory regionálneho a miestneho rozvoja určili výšku 3 320 €.

Termín na doručenie žiadosti o finančnú podporu predkladaných projektov je do 12. septembra. Formuláre a povinné prílohy nájdu fyzické a právnické osoby na stránke mesta pri VZN č. 3/2013. Najbližšie zasadnutie, na ktorom môžu dotácie poslanci schváliť, sa bude konať 1. októbra. Vyúčtovanie musia žiadatelia ale urobiť v zmysle spomenutého VZN do konca tohto roka.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa