Ulička pre záchranárske vozidlá bola doteraz len nepísaným pravidlom. Od 1. apríla je zákonnou povinnosťou. Aj v súčasnej hektickej dobe môže pomôcť zachraňovať životy.

Podľa litery zákona pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom.

„Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy, alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané,“ upresňuje zákonná norma.

Zneužitie záchranárskej uličky je považované za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky s možnou sankciou do 300 eur a zákazom činnosti do 2 rokov. 

„Vodiči pamätajte, že každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy pomoc bude potrebovať čo najskôr. Včasným vytvorením záchrannej uličky zvýšime šance na prežitie tých, ktorí by sa pri nehode ťažko zranili a včasným odstránením následkov nehody sa zároveň skráti čas sprejazdnenia diaľnice,“ vyzývajú predstavitelia Policajného zboru Slovenskej republiky.

-red- Zdroj: Polícia SR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972