Služby mesta Piešťany začali od 22. februára 2021 so strojným a aj ručným zametaním ulíc. Takéto čistenie každoročne trvá približne do konca mája.

„Strojné zametanie vykonávame tromi vozidlami, ručné zametanie je vykonávané štyrmi pracovníkmi v miestach, kam sa technika nedostane,“ informovali Služby mesta Piešťany (SMP) s tým, že harmonogram je zverejnený na web stránke tejto mestskej príspevkovej organizácie.

Harmonogram môže byť prispôsobený personálnym kapacitám a vplyvom počasia.

„Technika zametajúca kamennú drť sa pohybuje nižšou rýchlosťou, max. 5 km/h. Zametanie na každej ulici, na každom odstavnom parkovisku a sídlisku je individuálne. Tieto činnosti sú denne riadené vedúcim strediska údržby, prípadne majstrom a postup prác je koordinovaný aktuálnym stavom,“ oznámili ďalej SMP a obyvateľov poprosili o trpezlivosť pri týchto prácach.

Zdroj: Tlačová správa – SMP

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972