Connect with us

Aktuality

Začali súdne pojednávania o neplatnosti výpovedí zamestnancom mestského úradu

Published

on

Okresný súd v Piešťanoch bol v utorok 10. októbra dejiskom série pojednávaní  vo veci bývalých zamestnancov Mestského úradu v Piešťanoch, ktorí na radnicu podali žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Individuálne žaloby súvisia so zmenami organizačnej štruktúry úradu v roku 2015. Tie vyvolali pred viac ako dvoma rokmi veľkú nevôľu u niektorých zamestnancov ako i poslancov, ktorí ich považovali za nepripravené, búrlivé, nekoncepčné či neuvážené. Naopak, primátor Miloš Tamajka, ktorý sa na dnešné pojednávanie v úlohe žalovaného nedostavil, obhajoval zmeny kvôli predpokladanej úspornosti a zefektívneniu fungovania úradu.

Žalujúcich zamestnancov zastupuje v súdnych pojednávaniach JUDr. Roman Kvasnica, ktorého na dnešnom súde prostredníctvom substitučnej plnej moci nahradil advokát Branislav Jurga. Mesto Piešťany v spore obhajoval zástupca Advokátskej kancelárie Mojžiš a partneri.

Medzi hlavné argumenty právneho zástupcu žalujúcich patrilo napríklad to, že výpoveď bola neplatná, nakoľko žalobca preukázal, že podané dôvody boli iné ako tie, ktoré uviedol vo výpovedi a žalobkyňa nebola nadbytočnou zamestnankyňou. Jedným z ďalších argumentov žaloby bol rukou písaný zoznam, ktorý mal Miloš Tamajka poslať začiatkom roku 2015 odborovej organizácii SLOVES s nadpisom „Končia“, pričom organizačnou zmenou na mestskom úrade malo byť docielené prepustenie týchto konkrétnych zamestnancov.

Žalujúca strana navrhla vo veci tiež vypočutie svedkyne Dáše Rehákovej, ktorá má mať ako bývalá prednostka Mestského úradu Piešťany informácie o tom, že primátor prijal zmeny organizačnej štruktúry práve kvôli tomu, aby sa zbavil nepohodlných zamestnancov. Na svedeckej lavici požadoval zástupca prvej žalobkyne aj vypočutie ďalších svedkov, konkrétne bývalých zamestnancov úradu, ale aj bývalého šéfredaktora Piešťanského týždňa Jozefa Vojčiniaka.

Zástupca žalovanej strany z advokátskej kancelárie Mojžiš a partneri vo svojej reči uviedol, že postup Mestského úradu bol v celej veci zavedenia novej organizačnej štruktúry legitímny a oprávnený. Žalobkyňa sa podľa vyjadrenia obhajcu stala nadbytočnou, plánované zmeny boli predložené odborovej organizácii SLOVES na prerokovanie. Dôjsť malo aj k naplneniu ponukovej povinnosti v prítomnosti svedkov, bývalej zamestnankyni boli ponúknuté voľné pracovné miesta, ale ona ich bez podpisu neprijala. Zástupca Mesta Piešťany sa tiež vyjadril v tom zmysle, že podľa konštantnej judikatúry je výber konkrétnych zamestnancov, ktorých miesta zaniknú, v možnostiach zamestnávateľa a nemôže byť použité v procese dokazovania.

Primátor uviedol v liste z 11. septembra 2015 adresovanom poslancom, že hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1. septembra 2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky mestského úradu. Celkovo bolo zrušených 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií. Novovytvorené oddelenia riadili na základe poverenia zamestnanci do doby, kým boli ukončené výberové konania na tieto pozície, čo nemalo trvať dlhšie ako 6 mesiacov.

Zamestnancom úradu boli zablokované počítače a viacerí z nich sa sťažovali na nekorektnosť zo strany radnice. Niektorým ľuďom s vysokoškolským vzdelaním pri zrušení pracovných miest poverení pracovníci úradu v polovici septembra 2015 oznámili, že jedinými voľnými pracovnými pozíciami na úrade boli kurič či upratovačka v Lumene. Z ekonomického odboru odišli pred koncom roka, keď sa tvorí rozpočet a finančné uzávierky. Ich prepustenie z časti paralyzovalo činnosť úradu, Piešťany sa neskôr ocitli v rozpočtovom provizóriu a rozpočet na rok 2016 bol schválený až 18. februára 2016.

Sudkyňa Okresného súdu v Piešťanoch Zuzana Malovcová požadovala predloženie organizačnej schémy mestského úradu pred a po zmenách zo septembra 2015 a upresnenie finančných nárokov žalobkyne, nakoľko doposiaľ neboli vyčíslené. Výpoveď Jozefa Vojčiniaka nepovažovala za dôkaz, nakoľko jeho svedectvo, týkajúce sa výpovede Dáše Rehákovej pre regionálny týždenník je len sprostredkované. Obe strany by chceli na najbližšom pojednávaní, ktoré sa uskutoční 25. januára, vypočuť primátora Miloša Tamajku.

-lt/Zdroj: Okresný súd Piešťany/Foto: lt-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články