Za Vilu Löger ponúka kupec 801-tisíc, krajskí poslanci budú rozhodovať o predaji

Za Vilu Löger ponúka kupec 801-tisíc, krajskí poslanci budú rozhodovať o predaji

7. novembra 2015 Off Od PNky.sk

Spoločnosť Fenix Development ponúkla v 22. kole obchodnej verejnej súťaže realizovanej Trnavským samosprávnym krajom, za historický objekt v centre Piešťan 801-tisíc eur. Ponuka firmy na kúpu Vily Löger bola jedinou na túto nehnuteľnosť a je o 0,75 percenta vyššia ako hodnota v znaleckom posudku. O predaji budú rozhodovať krajskí poslanci v stredu 11. novembra.

internat spse

Komisia pre vyhodnotenie ponúk odporučila  zaradiť „Budovu školského internátu a jedálne s pozemkom v Piešťanoch“ na predaj, keďže záujemca s preloženou ponukou splnil kritéria obchodnej verejnej súťaže. Cena 801-tisíc eur predstavuje 100,75 percenta ceny uvedenej v znaleckom posudku.

O objekt malo záujem aj Mesto Piešťany, preto kraj pozastavil jeho predaj v prvej polovici tohto roka. Keďže však Piešťany nedokázali nájsť vhodné využitie, na ktoré by aj mali finančné prostriedky, VÚC zaradil nehnuteľnosť znovu do predaja.

Spoločnosť Fenix Development bola založená v júli tohto roka a jej spoločníkmi sú Miroslav a Petr Borák z Uherského Brodu. Miroslav Borák je tiež okrem iného konateľom českej spoločnosti TEKOO, ktorá sa venuje veľkoobchodu s ovocím a zeleninou a patrí medzi päť najväčších spoločností v tejto oblasti v Čechách a na Slovensku.

pozemok szs vargaNa odpredaj boli vrámci aktuálneho kola verejnej súťaže navrhnuté aj „Pozemky o výmere 2770 m2 pri SOŠ záhradníckej v Piešťanoch“, za ktoré manželia Vargovci ponúkajú 243 760 eur. Táto suma predstavuje 175,37% hodnoty znaleckého posudku.,

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja má kraj prednostne využiť 50 % z výnosu predaja podľa potreby pre rozvoj infraštruktúry alebo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v katastrálnom území Piešťan resp. v okrese Piešťany. Ak sa teda odpredaj uskutoční v navrhnutých sumách, do nášho regiónu by malo byť nasmerovaných viac ako pol milióna eur.

-th-