Viete, ako správne používať zábavnú pyrotechniku? Pri manipulácii s výbušninami počas vianočného obdobia je na mieste opatrnosť a ohľaduplnosť k deťom, seniorom, zvieratám a všetkým bytostiam, ktoré intenzívne výbuchy znášajú zle. Okrem poškodenia zdravia však môže pyrotechnika napáchať škody aj na obydliach či autách. Nezabudnite, že pyrotechniku v Piešťanoch môžete používať len počas posledného dňa v roku.

Manipuláciu so zábavnou pyrotechnikou upravuje zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe. Každá obec si v rámci obecného zastupiteľstva upravuje jej používanie vydaním všeobecne záväzného nariadenia, kde zväčša stanoví čas a podmienky použitia zábavnej pyrotechniky pre občanov daného sídla. Petardy a svetlice sa v Piešťanoch môžu používať len počas Silvestra od 22. hodiny večer do 1. hodiny Nového roka. Hovorí to všeobecné záväzné nariadenie, ktoré schválili piešťanskí mestskí poslanci v novembri minulého roka.

Zábavnú pyrotechniku by ste mali kupovať výlučne u certifikovaných predajcov a s návodom na použitie. Výbušniny je potrebné skladovať a manipulovať s nimi presne podľa návodu výrobcu. „Najväčšie nebezpečenstvo pre mládež predstavuje rozoberanie a vylepšovanie zakúpenej pyrotechniky podľa osvedčených návodov na internete. Ešte väčšiu hrozbu predstavuje podomácky vyrobená zábavná pyrotechnika. Deti a dorastajúca mládež nezriedka využíva pri ich zaobstarávaní najjednoduchší spôsob nákupu, kde ich vek nevie nik preveriť. Cez internet si takto nielenže zabezpečia materiál, ale aj získavajú návod, ako si ich ľahko vyrobiť. Ide o nestabilné, neodskúšané a nebezpečné výbušniny, ktoré môžu spôsobiť oveľa závažnejšie následky na zdraví a majetkové škody,“ doplnila Linkešová.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby poučili svoje ratolesti o možných rizikách. „Nelegálna výroba a zhromažďovanie výbušnín sa môže klasifikovať aj ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania. Trestné sadzby sa pohybujú v rozmedzí od troch až do ôsmich rokov,“ informovala Mária Linkešová.

Zásady bezpečného používania zábavnej pyrotechniky

• Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov.
• Používajte zábavnú pyrotechniku takým spôsobom, aby ste sebe ani druhému neohrozili zdravie alebo majetok.
• Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej škatuli.
 Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte.
• Nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre.
 Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte zapaľovačom.
 Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí.
 Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné.
 Rovnako nebezpečné je nosiť domov nevybuchnutú pyrotechniku a manipulovať s ňou.
• Zapálenú zábavnú pyrotechniku nezhadzujte z okien a balkónov, môžete spôsobiť požiar balkóna, bytu alebo zaparkovaných vozidiel.
 Pri používaní a manipulácii so zábavnou pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu a fajčeniu.
• Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja – starších ľudí a zvieratá.

-TS PZ SR, red; ilustr. foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972