Bývalý hotel Atóm, nachádzajúci sa na Krajinskej ceste, prechádza rozsiahlou zmenou. Stavebníci už demontovali pôvodnú budovu až po jej základnú konštrukciu a postupne začínajú s jej prestavbou. Práce by mali byť podľa popisu projektu ukončené v novembri 2018. Stavba by po ich dokončení mala slúžiť na administratívne účely a zamestnanie by tu malo nájsť až 300 ľudí, pričom spoločnosť MS Finance 5 počíta aj s kompletnou revitalizáciou okolitého prostredia. Zaujímavosťou je, že webová stránka hotela je stále funkčná a ten napriek súčasnému stavu naďalej ponúka svoje služby.

Okolie bývalého hotela v lokalite Ružovej ulice čaká rekonštrukcia a dostavba parkoviska, ktorého súčasťou budú vnútroareálové komunikácie, spevnené a zelené plochy vrátane odvodnenia. Vo fáze prípravných prác má dôjsť k vybúraniu konštrukcie vozoviek a spevnených plôch, kde majú byť následne dobudované parkovacie miesta a územie čakajú tiež sadovnícke úpravy. Rozšírené by mali byť aj možnosti parkovania v bezprostrednom okolí budovy.

S vybudovaním parkoviska však nesúhlasia obyvatelia Krajinskej ulice, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. Podľa nich by sa im tak výrazne zhoršilo životné prostredie a prišli by o zeleň, ktorá ich delí od frekventovanej cesty.

Spoločnosť MS Finance 5 plánuje podľa informácií prezentovaných na Mestskom zastupiteľstve v októbri roku 2016 priestory zrekonštruovať a skrášliť z dôvodov svojho rastu a aj prezentácie v očiach medzinárodných partnerov. Materská spoločnosť VGD – AVOS sa zaoberá segmentom daní, auditu a účtovného poradenstva a ponúka služby profesionálnych audítorov, účtovníkov, daňových poradcov, právnikov a ďalších odborníkov.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, Hotel Atóm/Foto: lt, archív, Hotel Atóm-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972