Obyvatelia Dlhej ulice sú dlhodobo nespokojní s frekvenciou premávky na ceste pred ich domami. Ešte v roku 2013 poslali na radnicu petíciu, v ktorej žiadali zmenu organizácie dopravy – z cesty urobiť jednosmerku, osadiť na nej spomaľovače a značku zákazu vjazdu nákladných vozidiel nad 3,5 tony. V tomto roku opätovne žiadajú naplnenie svojich požiadaviek. Podľa radnice by však jednosmerka na tejto komunikácii mala zásadný vplyv na dopravu a zásobovanie v celom okolí. Problémom sa zaoberala na pondelkovom zasadnutí aj Komisia pre výstavbu a dopravu Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, ktorá odporučila vypracovať nový projekt „skľudnenia“ premávky na tejto ulici.

IMG_7147Podľa materiálu z radnice, dôvodom podania petície občanov bola „vysoká frekvencia premávky motorových osobných a nákladných vozidiel, ktorých rýchlou jazdou dochádza k zvýšeniu ohrozenia chodcov a súčasne nebezpečnému výjazdu motorových vozidiel z garáži a dvorov“. Súčasťou petície bola doložená hluková štúdia. Mesto tu síce v minulých rokoch osadilo spomaľovacie prvky, vytvorilo nové priechody pre chodcov a cyklistov, vybudovalo prepojovacie chodníky s lávkou cez Dubovú, avšak muselo zohľadniť aj skutočnosť, že po ulici premávajú autobusy SAD, ktorým spomaľovacie pásy robia problémy. Zástupcovia radnice tiež požiadali  políciu o merania rýchlosti v tejto lokalite.

 

Obyvateľom Dlhej ale tieto kroky nestačia. Majú za to, že ich požiadavky neboli splnené a opätovne navrhujú z ulice urobiť jednosmerku v smere sever-juh, ďalej žiadajú osadiť dva spomaľovacie priečne prahy pred križovatkou s Kúpeľnou a za križovatkou s Rybnou ulicou a vylúčenie nákladných áut nad 3,5 tony. Podľa zástupcov úradu by však malo zjednosmernenie zásadný vplyv na obsluhu celého územia, pretože ulica je jednou zo základných prístupových komunikácií.

 

IMG_7150Členovia Komisie mestského zastupiteľstva pre výstavbu a dopravu požadované zmeny premávky nepodporili, ale navrhli vypracovanie nového projektu „technického riešenia skľudnenia“ dopravy na tejto ceste a odporučili ho zaradiť do rozpočtu na rok 2016.

-ad-, zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972