Connect with us

Aktuality

Workshop o sociálnej práci – Hľadanie riešení nielen pre Piešťany

Published

on

Workshop je iniciatíva Seniorského parlamentu mesta Piešťany, ktorého „Cieľom činnosti je vytvorenie kompetentného názorového spektra rešpektujúceho životné podmienky seniorov“. Zjednodušene povedané: snažíme sa priviesť do mesta znalosti a skúsenosti, ktoré môžu byť potrebné pri riešení problémov mesta. Že to Seniorsky parlament vie, svedčia úspešne realizované iniciatívy ako sú: petícia a workshop o regionálnych letiskách vrátane následnej diskusie v médiách, workshop o využití vody v meste, rozličné odborné prednášky a pod.

Takže organizovanie workshopu o sociálnej práci by nemalo prekvapiť, nadväzuje na prácu ktorú sme vykonali už predtým – napríklad prieskum nevyužitých budov, prieskum sociálnych zariadení.

Advertisement
Hello GPT

Prekvapujúce sú však nasledovné údaje:
– v Piešťanoch žilo k 31.12. 2019 o 50 percent viac ľudí nad 70 rokov, ako je celoslovenský priemer.
– Seniorov vo veku 62 až 70 rokov býva v meste 3x toľko, ako je celoslovenský priemer.

Preto je namieste otázka: aké to bude mať následky? Že mesto bude musieť mať trikrát vyššie náklady na sociálnu starostlivosť ako priemer Slovenska? Alebo vysoká potreba služieb ani nebude, alebo – vyrieši sa to inak?

Advertisement
Hello GPT

Samozrejme, všetko môže byť a zrejme bude inak – ale je potrebné konať.
Zatiaľ nevieme aké opatrenia treba prijať, snáď na začiatok to chce to kopu nových myšlienok, širokej spolupráce a podnecovania, aby sa hľadalo a našlo riešenie, vykonali rozhodnutia a realizovali plány.
Úž sa nedá čakať, do veku kedy je potrebné sa začať starať prichádzajú stále početnejšie ročníky, začať konať je nutné.
Takže
– aby mesto nemuselo mať trikrát také náklady na sociálne služby ako doteraz
– a naši seniori mali život, akí si zaslúžia, lebo oni prácou a starostlivosťou o rodiny a mesto vytvorili dnešný, hodne bohatší a citlivejší, ako bol za ich života,
– tak je potrebné konať a podnietiť k činom.

Isto, uvedomujeme si, že nie sme tí, ktorí rozhodujú a sú zodpovední – to je predovšetkým samospráva a jej úrady, my sme tí, ktorí vedia upozorňovať, pýtať sa odborníkov, rozširovať myšlienky, spájať ľudí. Pre všetky tie existujúce a budúce problémy, množstvo otázok a skúsenosť v organizovaní sme sa rozhodli organizovať tento workshop.

Advertisement
Hello GPT

SOCIÁLNE SLUŽBY HĽADANIE RIEŠENÍ NIELEN PRE PIEŠŤANY
VIDEO A ŽIVÝ WORKSHOP, 24.09., 29.10., 26.11, 10.00 h
APOLIN CENTRUM, (v objekte KURSALÓN) PIEŠŤANY

Covid nám odohnal poslucháčov zo sály ale zároveň prinútil objaviť a vyskúšať technológiu videoworkshopu:
Workshop bude u vás doma, na obrazovke.
Obmedzený počet účastníkov sa dostane aj do sály, ale takto sa myšlienky dostanú k podstatne širšiemu okruhu divákov, ako len k divákom v sále.

Advertisement
Hello GPT

Takže dámy a páni, s pocitom hrdosti oznamujeme, že prvá sekvencia workshopu 24. septembra prebehla, boli prezentované tri prezentácie

1. Nadácia SOCIA, prezentovala pani Mgr. Kamila Adamkovičová: Sociálne služby na Slovensku.

Advertisement
Hello GPT

Prezentácia uviedla prehľad systému sociálnych služieb : čo je sociálna služby, kto sú účastníci poskytovania služieb, aké má kto kompetencie v tejto oblasti (štát, župa, obce,), aké zákony platia v tejto oblasti, čo to je komunitný plán a aké sú s ním skúsenosti.

Advertisement
Hello GPT

2. Trnavský samosprávny kraj zastupovala p. Ing. Blažena Flamíková, vedúca odboru sociálnych služieb TTSK: „Poskytovanie sociálnych služieb v Trnavskej župe

Predstavila legislatívny rámec, druhy poskytovateľov služieb, druhy sociálnych služieb pre seniorov, služby v meste, okrese PN, postupné kroky umiestňovania občanov do zariadení, práva občanov pri umiestňovaní, financovanie zariadení, kapacity, počty čakateľov, plán rozvoja siete v okrese Piešťany.

Advertisement
Hello GPT

3. Pani RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany predstavila Systém a druhy poskytovaných služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany.

Advertisement
Hello GPT

Prezentácia systematicky predstavila druhy služieb, ich kapacity, vznik služieb, problémy v tejto oblasti.

Na záver workshopu vystúpil s príhovorom primátor mesta p. Peter Jančovič, ktorý uznal dôležitosť, potrebnosť riešenia sociálnych služieb v meste. Upozornil na nákladovú stránku, ale pripojil aj pre nás potešujúcu poznámku: otázku rozvoja sociálnych služieb si musia osvojiť volení zástupcovia občanov.

Advertisement
Hello GPT

Po skončení každej prezentácie prebehla diskusia. Škoda že sa nám nepodarilo natočiť zvuk kladených otázok a diskusie zo strany účastníkov, takže sme túto časť workshopu nemohli vložiť do nahrávok. V nasledujúcom diele workshopu umožníme klásť otázky vopred, počas a aj po skončení workshopu: pošlite ich prosím na adresu odosielateľa pozvánky na workshopu, alebo na adresu workshopu: workshop.socialna.praca@gmail.com.

Advertisement
Hello GPT

Text: Ing. Marian I. Fabian, výkonný predseda Seniorského parlamentu Piešťany

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články