Connect with us

Aktuality

Workshop o sociálnej práci – Hľadanie riešení nielen pre Piešťany

Published

on

Workshop je iniciatíva Seniorského parlamentu mesta Piešťany, ktorého „Cieľom činnosti je vytvorenie kompetentného názorového spektra rešpektujúceho životné podmienky seniorov“. Zjednodušene povedané: snažíme sa priviesť do mesta znalosti a skúsenosti, ktoré môžu byť potrebné pri riešení problémov mesta. Že to Seniorsky parlament vie, svedčia úspešne realizované iniciatívy ako sú: petícia a workshop o regionálnych letiskách vrátane následnej diskusie v médiách, workshop o využití vody v meste, rozličné odborné prednášky a pod.

Takže organizovanie workshopu o sociálnej práci by nemalo prekvapiť, nadväzuje na prácu ktorú sme vykonali už predtým – napríklad prieskum nevyužitých budov, prieskum sociálnych zariadení.

Prekvapujúce sú však nasledovné údaje:
– v Piešťanoch žilo k 31.12. 2019 o 50 percent viac ľudí nad 70 rokov, ako je celoslovenský priemer.
– Seniorov vo veku 62 až 70 rokov býva v meste 3x toľko, ako je celoslovenský priemer.

Preto je namieste otázka: aké to bude mať následky? Že mesto bude musieť mať trikrát vyššie náklady na sociálnu starostlivosť ako priemer Slovenska? Alebo vysoká potreba služieb ani nebude, alebo – vyrieši sa to inak?

Samozrejme, všetko môže byť a zrejme bude inak – ale je potrebné konať.
Zatiaľ nevieme aké opatrenia treba prijať, snáď na začiatok to chce to kopu nových myšlienok, širokej spolupráce a podnecovania, aby sa hľadalo a našlo riešenie, vykonali rozhodnutia a realizovali plány.
Úž sa nedá čakať, do veku kedy je potrebné sa začať starať prichádzajú stále početnejšie ročníky, začať konať je nutné.
Takže
– aby mesto nemuselo mať trikrát také náklady na sociálne služby ako doteraz
– a naši seniori mali život, akí si zaslúžia, lebo oni prácou a starostlivosťou o rodiny a mesto vytvorili dnešný, hodne bohatší a citlivejší, ako bol za ich života,
– tak je potrebné konať a podnietiť k činom.

Isto, uvedomujeme si, že nie sme tí, ktorí rozhodujú a sú zodpovední – to je predovšetkým samospráva a jej úrady, my sme tí, ktorí vedia upozorňovať, pýtať sa odborníkov, rozširovať myšlienky, spájať ľudí. Pre všetky tie existujúce a budúce problémy, množstvo otázok a skúsenosť v organizovaní sme sa rozhodli organizovať tento workshop.

SOCIÁLNE SLUŽBY HĽADANIE RIEŠENÍ NIELEN PRE PIEŠŤANY
VIDEO A ŽIVÝ WORKSHOP, 24.09., 29.10., 26.11, 10.00 h
APOLIN CENTRUM, (v objekte KURSALÓN) PIEŠŤANY

Covid nám odohnal poslucháčov zo sály ale zároveň prinútil objaviť a vyskúšať technológiu videoworkshopu:
Workshop bude u vás doma, na obrazovke.
Obmedzený počet účastníkov sa dostane aj do sály, ale takto sa myšlienky dostanú k podstatne širšiemu okruhu divákov, ako len k divákom v sále.

Takže dámy a páni, s pocitom hrdosti oznamujeme, že prvá sekvencia workshopu 24. septembra prebehla, boli prezentované tri prezentácie

1. Nadácia SOCIA, prezentovala pani Mgr. Kamila Adamkovičová: Sociálne služby na Slovensku.

Prezentácia uviedla prehľad systému sociálnych služieb : čo je sociálna služby, kto sú účastníci poskytovania služieb, aké má kto kompetencie v tejto oblasti (štát, župa, obce,), aké zákony platia v tejto oblasti, čo to je komunitný plán a aké sú s ním skúsenosti.

2. Trnavský samosprávny kraj zastupovala p. Ing. Blažena Flamíková, vedúca odboru sociálnych služieb TTSK: „Poskytovanie sociálnych služieb v Trnavskej župe

Predstavila legislatívny rámec, druhy poskytovateľov služieb, druhy sociálnych služieb pre seniorov, služby v meste, okrese PN, postupné kroky umiestňovania občanov do zariadení, práva občanov pri umiestňovaní, financovanie zariadení, kapacity, počty čakateľov, plán rozvoja siete v okrese Piešťany.

3. Pani RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany predstavila Systém a druhy poskytovaných služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany.

Prezentácia systematicky predstavila druhy služieb, ich kapacity, vznik služieb, problémy v tejto oblasti.

Na záver workshopu vystúpil s príhovorom primátor mesta p. Peter Jančovič, ktorý uznal dôležitosť, potrebnosť riešenia sociálnych služieb v meste. Upozornil na nákladovú stránku, ale pripojil aj pre nás potešujúcu poznámku: otázku rozvoja sociálnych služieb si musia osvojiť volení zástupcovia občanov.

Po skončení každej prezentácie prebehla diskusia. Škoda že sa nám nepodarilo natočiť zvuk kladených otázok a diskusie zo strany účastníkov, takže sme túto časť workshopu nemohli vložiť do nahrávok. V nasledujúcom diele workshopu umožníme klásť otázky vopred, počas a aj po skončení workshopu: pošlite ich prosím na adresu odosielateľa pozvánky na workshopu, alebo na adresu workshopu: workshop.socialna.praca@gmail.com.

Text: Ing. Marian I. Fabian, výkonný predseda Seniorského parlamentu Piešťany

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články