Vyzdvihnite si jódové tabletky, môžu pomôcť pri ohrození rádioaktivitou

Vyzdvihnite si jódové tabletky, môžu pomôcť pri ohrození rádioaktivitou

20. októbra 2017 Off Od PNky.sk

Mestský úrad v Piešťanoch začal v pondelok 16. októbra s vydávaním nových jódových profylaktík. Tabletky jodidu draselného v prípade zamorenia prostredia rádioaktivitou vychytávajú rádionuklidy jódu a do veľkej miery zabraňujú ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, kam sa dostáva zo zamoreného vzduchu, vody, potravín, pretože jód prijatý v tabletkách nasýti štítnu žľazu. Výdaj sa uskutočňuje bezplatne v priestoroch na ulici Kukučínova 21, v prízemí budovy bývalého VKUS-u, v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hodiny. Končí 15. novembra 2017.

Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Piešťany si prevezmú nové dávky profylaktík na základe predloženého občianskeho preukazu. Jeden občan môže prevziať profylaktika aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prevzatie potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch. Materské a základné školy, ktoré sa nachádzajú na území mesta prevezmú jódové profylaktika na základe písomného poverenia štatutárneho zástupcu, v ktorom je okrem názvu MŠ alebo ZŠ, mena a priezviska poverenej osoby uvedený aj počet detí MŠ (1 tableta – 1 dávka na dieťa) a počet školákov ZŠ (1 tableta – 1 dávka – dieťa do 12 rokov), (2 tablety -1 dávka – dieťa od 12 do 15 rokov) .

Pre právnické osoby, fyzické osoby sa tablety bezplatne nevydávajú, nedostanú ich tak napríklad hostia v hoteloch, študenti stredných a vysokých škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Piešťany.

Telefonický kontakt pre poskytnutie informácií k výdaju: 033/7765340, 0904499496

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: bucany.sk, archív-