Aktuality

Výstava Prvá pomoc a polícia očami detí sa presťahovala do Piešťan

By 5. februára 2013No Comments

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trnave v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave organizovali II. ročník výtvarnej súťaže Prvá pomoc a polícia očami detí.

Na príprave a organizácii projektu sa podieľalo aj Trnavské osvetové stredisko. Finančné prostriedky na projekt boli poskytnuté z rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu v Trnave na základe Uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.  Projekt je zameraný na prevenciu dopravnej nehodovosti, dôležitosť poskytnutia prvej pomoci a význam zložiek, ktoré dohliadajú na bezpečnosť na cestách a učia verejnosť poskytovať predlekársku prvú pomoc.

Projekt prebiehal od 15. septembra do 15. novembra 2012 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec v materských a základných školách, špeciálnych školách, základných umeleckých školách a v detských domovoch. Do projektu sa zapojilo 316 detí z 36-tich školských zariadení. K vyhodnoteniu výtvarných prác bola zriadená odborná komisia z radov Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Trnave, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Trnavského osvetového strediska.

Od začiatku februára do 28. februára bude výstava nainštalovaná v Centre voľného času Ahoj, na Teplickej 83, v Piešťanoch.

Zdroj: KR PZ

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972