Pred  nenápadnou budovou v priemyselnom parku, vzdialenom pár kilometrov od Piešťan je  umiestnená veľká tabuľa s hviezdičkami  EU a názvom projektu:  Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie. „O čo tu vlastne naozaj ide?“ uvažujem, keď otváram dvere a až postupne zisťujem, že o čosi VEĽKÉ.

P1020957

REKLAMA

kia akcia

Nachádzam sa na mieste  vzniku a realizácie vedeckého Centra, ktoré by  mohlo s  „nano-rtg-techno“ projektom, teda  s nanotechnológiou  pre rtg optiku zaujať celý vedecký svet. Keďže moje technické zručnosti dosahujú maximálne po užívanie počítača, zdá sa mi skoro nepredstaviteľné, že sa  niekto dopracuje k myšlienke  a vedeckému riešeniu, ako vymodelovať či opracovať dokonalé polovodičové kryštály, ktorými sa dajú upravovať vlastnosti rontgenového žiarenia pre priemyselné  rontgeny alebo medicínske aplikácie.

P1020970

A to  je iba jeden zo smerov, ktorými sa  vedecký projekt uberá.  Zjednodušene povedané –  jeho ťažiskom je výskum  a  vývoj nanotechnológie  pre RTG zobrazovanie a difraktometriu (meranie). Veľa mi to však aj tak nehovorí…

P1020990Projektová manažérka Zita Bruncková, ktorá ma centrom prevádza, súhlasne prikyvuje. „Ja som ekonómka, tiež som kedysi netušila, že budem  niekedy manažérsky  zriaďovať vedecké centrum. “  Napriek tomu mi zanietene vysvetľuje podrobnosti a vidno, že vedecké ani vizionárske myslenie jej rozhodne nie je vzdialené. „Áno, aj o to  ide,“ tvrdí, „aby sa vo vedeckom centre vytvoril tím ľudí, ktorí dokážu myslieť ako vedci a hľadieť dopredu.“ Samozrejme, že centrum si vyžaduje oveľa viac ako len myšlienky a vzdelaných odborníkov. Unikátna technológia  potrebuje špičkové prístroje, vysoko kvalitný materiál, dôraz na detail a čistotu prostredia.  Tu sa naozaj zídu peniaze z Únie, hoci financie vložili do projektu aj jeho  partneri a  štát.

Tím, ktorý za týmto výnimočným slovenským projektom stojí, vzišiel z vedeckého prostredia.  Na rozdiel od nás laikov vie, čo robí a prečo. Hlavným partnerom a nositeľom zmluvy o zriadení centra  je piešťanská firma Integra TDS, s.r.o.  a jej konateľ, dlhoročný vedecký pracovník Dušan Korytár. Ďalšími dvomi partnermi projektu sú riešitelia z akademickej oblasti – z  Fyzikálneho ústavu SAV  a  Elektrotechnického ústavu SAV.  Jedným miestom realizácie  uvedeného vedeckého projektu je prevádzková budova Integry TDS v Krakovanoch a druhé sa nachádza v Spoločnom pracovisku FÚ SAV a ELÚ SAV v Piešťanoch na Vrbovskej  ceste.

P1020958

Jedným z momentov ich spoločnej vízie a práce je aj spolupráca s medzinárodnými  vedeckými centrami, firmami,  podnikateľmi, vývojármi, výrobcami na celom svete, ale  tiež účasť na vzdelávaní  mladej generácie. „Pre študentov, vysokoškolákov až po doktorandov, bude naše centrum demonštračným pracoviskom,“ vysvetľuje Z. Bruncková. Študenti dostanú možnosť stretnúť sa s najnovšími poznatkami z oblasti röntgenovej optiky a technológií opracovania kryštálov  a iných materiálov.

P1020962

„Vedci z Fyzikálneho ústavu SAV napríklad skúmajú  fyzikálne vlastnosti  opracovávaných kryštálov, ich štruktúru v nanometrovej oblasti, správanie a podobne.  Riešitelia z Elektrotechnického ústavu SAV  zasa pracujú na optických komponentoch  a  rtg kamere,“ upresňuje projektová manažérka a vedie ma k stroju, ktorý je dôležitým pre pracovisko Integry. Ide o CNC nanoobrábacie centrum Nanotech 350 FG, dovezené z USA. Jeho obsluhujúci programátor a operátor  Marek Mikloška vysvetľuje, ako sa ním napríklad  obrábajú ultra presné povrchy  kryštálov a iných materiálov.

P1020979

Po naprogramovaní stroja  je možné dosiahnuť   ultrapresné brúsenie a využitie  nanotechnológie, ktorej sa venuje aj  piešťanský projekt. Tá  má naozaj široké možnosti použitia. „Využíva sa  nielen   na výrobu špecializovaných  prístrojov, ale aj predmetov  každodenného používania ako kamery, tablety, smartfóny, pacemakery, atramentové tlačiarne, vstrekovanie paliva v motoroch,  a tiež pre  letecký  priemysel  či biológiu,“  upresňuje  M. Mikloška.

P1020964

Zita Bruncková hovorí, že o výsledky ich práce už prejavili záujem i medzinárodné firmy. „Pre všetkých záujemcov o spoluprácu sme zriadili na webovej stránke Kontaktný bod pre styk s priemyslom.“ Verí, že v budúcnosti  nadviažu spoluprácu aj s výrobcami  zdravotníckej techniky. Ďalej konštatuje, že v súvislosti s očakávaným prístupom SR do ESA ( do Európskej vesmírnej   agentúry) ponúkla  firma  jej európskym členom  svoje technologické možnosti, v snahe dostať sa do tohto vesmírneho  projektu.

phoca_thumb_l_2

Ak by ste mali aj vy záujem, zoznámiť sa s činnosťou týchto vedcov  a chceli  by ste si pozrieť zblízka pracoviská realizácie projektu centra, budete mať možnosť  dňa 5. novembra 2014  od 9,30 hod., kedy sa uskutoční  Deň otvorených dverí pre verejnosť  v Spoločnom pracovisku FÚ  a ELÚ SAV na Vrbovskej ceste v Piešťanoch a v prevádzkových  priestoroch Integry, TDS, s.r.o.,  v  Krakovanoch na Železničnej ulici.

Viac informácií nájdete čoskoro aj na portáli PNky.

(Text a foto: A. Drahovská, Integra TDS)

REKLAMA

barmanka

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972